Opinió

Els horaris del tren de la Pobla

La línia de tren Lleida - La Pobla de Segur és un servei públic de transport ferroviari prestat per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) des de l'any 2005, en què va ser traspassat per l'Estat. Al 2019 aquesta línia va ser utilitzada per 251.506 viatgers, en contraposició a la davallada soferta set anys abans, al 2012, quan va caure a 97.000 usuaris en reduir-se al mínim les freqüències de pas -només un tren per sentit/dia- i amenaçar amb  el seu tancament. Segons FGC, al primer trimestre de 2022, ja s’han recuperat les dades de viatgers del 2019, després que la COVID-19 hagi suposat un descens generalitzat del nombre de viatgers en el transport públic.

FGC opera i explota completament la línia de la Pobla des del 2016 amb dos trens dièsel Stadler que circulen en via única sense electrificar i personal propi. En aquests moments, s’ha anunciat l’entrada en funcionament del tercer tren, que ha de servir per estabilitzar aquest servei ferroviari. El tram complet fins a la Pobla de Segur compta amb quatre circulacions per sentit els dies feiners, una de la quals obeeix a necessitats de gestió de la línia, és a dir, el tren no dorm a la Pobla sinó que en baixa de buit al vespre i hi torna a pujar de buit a la matinada. El tram Lleida - Balaguer compta amb deu circulacions per sentit en els dies feiners.

La millora de l'oferta de serveis de transport públic per ferrocarril és una obligació reconeguda al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, que planteja l'eventual implantació de trens tramvia en el tram Lleida - Balaguer, però que no preveu cap actuació sobre la planificació de l'oferta de serveis ni la millora i/o increment de circulacions en la totalitat de la línia.

Administracions locals del territori de la línia i entitats econòmiques i socials estem insistint reiteradament a FGC sobre la necessitat d'implantar freqüències de pas que reverteixin en una major rendibilitat social i econòmica del servei.

Administracions locals del territori de la línia i entitats econòmiques i socials estem insistint reiteradament a FGC sobre la necessitat d'implantar freqüències de pas que reverteixin en una major rendibilitat social i econòmica del servei, això és, possibilitat de connexió amb trens AVE, d’arribada i de retorn als centres de treball i de formació, de visites a centres sanitaris, etc.

Al juliol de 2021 la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la Resolució 28/XIV sobre la línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que insta el Govern de la Generalitat a implantar la millora dels horaris d’aquesta línia per incrementar-ne la utilitzat i l’eficàcia en tant que servei públic.

La Generalitat de Catalunya porta anys invertint en el manteniment i la seguretat d’una línia de gran complexitat orogràfica

La Generalitat de Catalunya porta anys invertint en el manteniment i la seguretat d’una línia de gran complexitat orogràfica; és imprescindible rendibilitzar-la al màxim, per això cal una adequació dels horaris del servei a les necessitats dels viatgers.

Són coneguts els beneficis ambientals, territorials i socials del transport públic i especialment del tren, per tant,  adeqüem els horaris del tren de la Pobla. No ens podem permetre que els seus usuaris l’haguem de descomptar com a mitjà de transport i de mobilitat.

Sílvia Romero Galera

Diputada del PSC per Lleida, Alt Pirineu i Aran al Parlament de Catalunya.