Opinió

Quin model de servei d'extinció d'incendis necessitem?

El col·lectiu dels Bombers Voluntaris juntament amb l’ADF, Agrupació de Defensa Forestal, són els que aguanten al nostre territori, el Pirineu, bona part del servei d’extinció d’incendis juntament amb els pocs parcs professionals que ens queden, i ho fan amb unes condicions ben precàries.

L’ADF dóna suport en material i manteniment de camins amb una petita inversió, en tant que estan dotats d’un pressupost irrisori; les cubes d’aigua, pales i demés material de l’associació són els que utilitza la gent de la terra per ajudar i abastir el servei d’extinció d’incendis, que en lloc diu que sigui feina de l’ADF. Així arribem doncs a les quadrilles de personal, que tindrien d’atendre més la neteja i manteniment dels boscos que anar al foc pròpiament.

No és coherent que un bomber voluntari hagi que passar unes duríssimes proves i dos anys de formació per entrar al foc i un membre d’ADF amb una fotocòpia del carnet i un curset en tingui prou. Tot plegat fa pensar que la seva perícia i capacitat de reacció en un incendi no pugui ser la mateixa. No és la meva intenció menysprear a ningú, al contrari, estic segur que són un ajut imprescindible però penso que han de ser això, un ajut, i no hagin d’estar apagant un foc sense haver tingut la formació adequada per poder fer les tasques, que massa cops, se'ls hi encomana.

Aquesta República que estem construint, la qual volem que sigui un referent arreu del món, es mereix un debat sobre quin model de servei d’extinció d’incendis i salvament volem. Escoltar al territori és imprescindible, a ningú se li escapa que un incendi a l’Alt Pirineu no té res a veure amb un incendi a la plana o a la costa, igual que un poble o una ciutat no poden ser gestionades d’igual manera.

És per aquest motiu que des d’ERC s’ha començat, mitjançant la comissió pertinent, a plantejar sobre quin model s’ha de treballar i començar a fer-ho des d’ara. Els estius són cada cop més secs i calorosos, i tot i l’esperança de no haver de fer-ho, hem d’estar preparats per donar la millor resposta i aquesta, ho dic per experiència, sovint depèn de tenir el parc de bombers més proper, obert o tancat.

Martí Riera
Alcalde de Coll de Nargó i membre de la Junta de l’ADF Mig de l’Alt Urgell