Opinió

Un pressupost per a la reactivació econòmica i la cohesió social en plena crisi de la COVID-19

El pressupost és el principal instrument de servei a la ciutadania, a totes les institucions, també als ajuntaments. La setmana passada vam a aprovar a la Seu el pressupost per al 2022. Són els comptes més elevats del segle XXI per un import de 19.5 milions d’euros, que arriben als 24.5 milions si hi sumem les empreses municipals.

Aquest pressupost municipal per l’any vinent té tres grans objectius: la cobertura dels més vulnerables, amb més despesa social i una forta aposta per l'habitatge social; la recuperació econòmica i promoció de la ciutat; i un important Pla d’inversions amb prioritat pel projecte d’INEFC Pirineus i la millora de la Via Pública. Tots aquests objectius es porten a terme gràcies a un bon govern, és a dir, gestionant bé els recursos municipals i treballant per aconseguir recursos externs.

Vull destacar els cinc eixos del pressupost:

 1. És el pressupost més expansiu de tot el segle XXI, amb un increment, respecte al 2020, d’un 33%.
 2. Es consolida el projecte d’INEFC Pirineus amb la construcció de l’edifici docent, amb una inversió de 4.7 milions d’euros, dels quals només un 19% són recursos propis de l’Ajuntament. La resta, un 81%, és la subvenció aconseguida a la Diputació de Lleida.
 3. Hi ha una aposta clara en les partides socials, per fer front a l’actual situació  derivada de la pandèmia de la COVID19, amb 3 eixos clars:
  • Una aposta clara per l’habitatge social, amb la construcció o rehabilitació de 16 habitatges per a l’ús social, amb una inversió global de 1.8 milions d’euros.
  • Un increment del 27% de les partides socials destinades al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
  • Continuar amb l’aposta per l’educació a tots els nivells: Universitària amb UNED i INEF Pirineus; un increment en la inversió per la Unitat d’Escolarització Compartida i el Pla de Transició al Treball (amb la nova modalitat de forestal) i l’inici del projecte dels Educadors de Carrer per al nostre jovent.
 4. El manteniment (o increment) de totes les partides per a la recuperació i la promoció econòmica del municipi, així com les de tots els esdeveniments que converteixen la Seu d’Urgell en una Ciutat d’Esdeveniments i en la Ciutat d’Esports del Pirineu.
 5. Com els darrers anys, es destinarà el 0’7% del pressupost a projectes solidaris i de cooperació per a països de baixa renda.

La partida d’inversions ascendeix a 7.5 milions d’euros, dels que només 30 de cada 100 € són recursos propis de l’Ajuntament. La resta (70 de cada 100 €) s’han aconseguit de subvencions de diferents administracions. D’aquesta partida cal destacar, com ha hem comentats, l’edifici docent d’INEFC Pirineus, l’aposta ferma per l’habitatge social -amb els 16 habitatges ja comentats- i la millora de la via pública, amb varies intervencions que ascendeixen prop de 1.7 milions d’euros.

Totes aquestes inversions, que consoliden els grans objectius de mandat, s’assoleixen gestionant amb cura i molta responsabilitat la despesa i aconseguint el màxim d’aportació externa de les altres administracions.

Ens sap greu la manca de voluntat de negociació dels grups de l’oposició, que no han aportat cap proposta i que han preferit fer un vot negatiu, pensant més en iniciar la seva campanya electoral pel 2023 que en les necessitats de la ciutadania aquest 2022.

Com a responsable de la confecció del pressupost estic convençut que són els millors pressupostos possibles i els que necessita la Seu d’Urgell i Castellciutat en aquest moment tan delicat de recuperació econòmica i suport social. I estem contents perquè l’1 de gener del 2022 entraran en vigor.

Jordi Fàbrega i Sabaté
Vicealcalde de la Seu d’Urgell