Opinió

Compromís transversal per pal·liar els efectes de la Covid

L’equip de govern de la Diputació de Lleida negocia aquests dies amb els grups de l’oposició els pressupostos per a l’any 2021 per poder-los aprovar en un parell de setmanes. Més enllà dels grans números (137.304.876€, un 2,5% més que al 2020), aquests comptes estan pensats per prioritzar accions que ajudin a pal·liar els efectes negatius de la Covid-19, implicant en aquest repte des de la pròpia Diputació als ajuntaments i consells comarcals, així com les entitats que reben suport financer de la Diputació. Tornarem a actuar, sí, però també volem influir més enllà del que diuen les xifres, massa sovint fredes.

La lluita contra la Covid-19 és fonamentalment sanitària, i la Diputació de Lleida tornarà a estar al costat de les autoritats de Salut; però la crisi econòmica i social que ha provocat hem de poder-la abordar de manera transversal i solidària, tant des del món municipal com des de l’entramat social i econòmic de les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran. L’esforç per revertir els efectes socioeconòmics negatius de la pandèmia ens interpel·la a la totalitat dels actors de l’escena pública, cada un aportant-hi el màxim de les seves possibilitats des dels seus àmbits d’acció o responsabilitat.

No tots hem de fer de tot ni tampoc tots podem fer de tot. El repartiment competencial i pressupostari entre administracions traça una línia divisòria, i cada una ha de poder maximitzar els seus esforços de manera col·laborativa, aportant un plus propi i singular i no volent fer el mateix que altres ja fan. Els correspon a l’Estat i la Generalitat l’activació d’ajuts directes i mesures de benefici fiscal a les empreses i persones perjudicades. Els correspon als ajuntaments, consells comarcals i Diputació garantir un entorn favorable i de promoció de les activitats que ajudin a la recuperació socioeconòmica. Li correspon a l’entramat associatiu privat l’impuls d’iniciatives viables i efectives amb l’objectiu fonamental de la recuperació.

Per aquestes raons, utilitzarem el nivell d’influència i capil·laritat que ens atorga la participació activa en el teixit socioeconòmic de les terres de Lleida per impulsar l’objectiu prioritari de revertir al màxim possible els efectes negatius de la pandèmia. Un exemple d’això que explico és que les entitats empresarials, com la Cambra de Comerç o  la PIMEC, destinaran els recursos que reben de la Diputació de Lleida a elaborar projectes concrets per millorar el creixement i la internacionalització de les empreses del territori.

Aquest ha de ser un plantejament de societat i així ho hem reflectit en uns pressupostos que parteixen de la credibilitat d’haver estat la Diputació de Lleida el principal agent de dinamització econòmica i contenció dels efectes negatius de la Covid-19 als nostres municipis. Recordem que ja el 16 d’abril, només un mes després de declarat el primer estat d’alarma, la Diputació de Lleida presentava el primer Pla de Xoc que, en total, ha suposat la mobilització de prop de 60 milions d’euros en diferents plans econòmics en un temps rècord gràcies a haver actuat injectant liquiditat als ajuntaments i consells comarcals per evitar, precisament, aturar la roda econòmica a les nostres poblacions. I això sense que existís, per raons òbvies, cap partida pressupostària prevista per fer front a un mal que ens va agafar a tots desprevinguts.

El del 2021 és un pressupost dissenyat sobre quatre objectius: 

1) Consolidar els canvis estructurals de la governança republicana amb plans econòmics sobre bases objectives per distribuir subvencions prescindint dels ajuts discrecionals, reconeixent l’autonomia municipal a l’hora de decidir la destinació de la inversió i amb criteris de discriminació positiva envers els municipis amb risc de despoblament o que pateixen les circumstàncies d’un entorn de muntanya.

2) Mantenir aquella activitat que la Covid-19 ara com ara posa en perill però que és necessària per a la realitat dels nostres municipis i que els cohesiona, des dels serveis municipals més bàsics, com els serveis d’atenció social, a la cultura popular, passant per la promoció del turisme i els productors locals.

3) Prioritzar les accions i els projectes que tinguin com a objectiu la reversió dels efectes negatius de la pandèmia.

4) Activar els romanents per sumar-los a dos fons de contingència Covid que s’inicien amb 2,1 milions per fer front de manera prioritària a situacions d’emergència que hagin de cobrir els ens locals i els centres sanitaris.

Aquests objectius, que formen part de la lletra i l’esperit dels comptes, es materialitzaran en 12 accions concretes per afavorir la transformació econòmica del nostre territori i afrontar amb garanties l’etapa post-Covid, mantenir la qualitat dels serveis sanitaris i assistencials, la contractació d’activitats culturals i l’impuls de polítiques per afrontar el risc de despoblament. La suma de les accions més els fons de contingència suposen la mobilització inicial d’un mínim de 12,4 milions específicament orientats a ajudar a revertir els efectes socioeconòmics negatius de la Covid-19. Uns diners que multiplicaran el seu impacte sobre la ciutadania si administracions i entramat socioeconòmic ens conjurem, com confio que ho faran la resta de grups de la Diputació.

Joan Talarn i Gilabert. President de la Diputació de Lleida i alcalde de Bellvís