Opinió

Lliçons d’una nevada

L’últim episodi de neu registrat el passat dimecres a Catalunya ha posat damunt la taula la problemàtica que representa aquest agent meteorològic en les zones del país on l’element no hi és habitual.

L’últim episodi de neu registrat el passat dimecres a Catalunya ha posat damunt la taula la problemàtica que representa aquest agent meteorològic en les zones del país on l’element no hi és habitual.Un cop fosa la neu i el subsegüents episodis de gel, ara és el moment de fer balanços i d’analitzar –sense innecessaris retrets - què ha funcionat bé i què caldria que cada administració millorés des de les seves respectives responsabilitats per tal d’atendre amb major diligència situacions futures on la neu pugui comprometi de nou la normalitat viària a les comarques de la Plana de Lleida i del país en general. I també és ara un bon moment per reflexionar i posar en valor la incidència, l’eficiència i l’eficàciaque els serveis de proximitat i la col·laboració ciutadana tenen davant de situacions excepcionals com la viscuda.

En uns moments en què la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) aprovada pel Govern espanyol  planteja el traspàs de competències pròpies dels ajuntaments a les diputacions en els casos que les corporacions locals, puntualment, incompleixin els objectius d’estabilitat pressupostària,de deute públic  o de la regla de despesa, la nevada del passat dimecres hauria de fer callar algunes veus, ja que evidenciarotundament, -per als qui ho posen en dubte-, la importància que té el fet queels serveis bàsics de competència municipal, com és el de la neteja viària, es continuïn tutelant des del mateix ajuntament, i amb el suport i la col·laboració d’institucions supramunicipals, com sempre fem.

Perquè aquesta breu nevada –res comprable a les de 2010 i 2001– reforça inapel·lablement el paper del municipi com a estructura bàsica de l’organització territorial, com a ens indispensable de prestació de serveis públics amb qualitat i celeritat i subratlla que l’actuació dels alcaldes, regidors i brigades municipals, i la implicació de molts veïns i empreses locals dels diferents pobles de les comarques de Lleida en la neteja de carrers i carreteres locals ha estat determinant peral restabliment de la normalitat.

El repartiment de sal a les carreteres forma part d’un protocol que la Diputació de Lleida activa anualment a principis d’hivern per actuar davant la previsió de descens de les temperatures i que funciona amb plena coordinació amb el Pla d’Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT). El Pla d’Actuació Hivernal propi de la Corporació provincial comporta la mobilització al territori de diferents equips i facilita tones de potassa als ajuntaments perquè puguin mantenir oberts els seus accessos.

Davant les previsions de neu del passat dimecres 4 de febrer, el Servei  de Vies i Obres de la Diputació de Lleida va activar en fase d’emergència aquest protocol, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de les nevades, gelades i situacions climatològiques als més de 850 quilòmetres de carreteres de gestió pròpia.

La nevada va afectar, finalment, fins a 100 carreteres situades a la Segarra, les Garrigues, la Noguera, l’Urgell, el Segrià, el Pla d’Urgell i al Solsonès.Per tal d’ajudar els ajuntaments en el restabliment de la normalitat, la Diputació de Lleida va repartir3.200 tones de potassa, que se sumen a les 2.000 emprades en les tasques de manteniment que es vénen fent al llarg de l’hivern.

Aquest episodi de neu demostra que els serveis dels ajuntaments, consells comarcals i diputació -que vénen funcionant com sempre amb absoluta coordinació- són els que donen la garantia de la major eficiència pel compromís dels seus representants,  els quals, des de la proximitat, són sempre davant de qualsevol incidència, a tot hora.