01.07.2022 |

Com aconseguir més recursos per al municipi

Com aconseguir més recursos per al municipi

D’aquí poc se’ns presentarà una proposta de pressupost per a l’ajuntament, quan això passi ja en parlarem i decidirem què fer, o no fer. No és en aquest sentit que escric aquest article. Si una cosa tenen en comú la gran majoria d’ajuntaments del nostre país, és que el seu sistema de finançament presenta enormes deficiències, que posen en perill la sostenibilitat dels serveis municipals.

Qualsevol empresa, família o projecte, que té dificultats per quadrar el seu pressupost, a grans trets té dos solucions, reduir la despesa i/o augmentar els ingressos. Si ens centrem en òptica municipal, per reduir la despesa hi ha diverses opcions, per exemple reduir els serveis (neteja de via pública, escoles municipals, ajuts socials...), des del nostre grup no creiem que aquest sigui el camí; o reduir la despesa corrent, aquí si que creiem que hi ha camí a recórrer, i des d’ERC la Seu hem fet vàries propostes en aquest sentit, com millorar l’eficiència de l’enllumenat públic o utilitzar fonts d’energia més properes, econòmiques i sostenibles.

Però, no hem d’oblidar l’altra solució, que per nosaltres és complementària, augmentar els ingressos. Concretament em vull centrar en un ingrés, en la taxa que han de pagar les empreses subministradores al municipi d’electricitat, gas i hidrocarburs. Aquesta taxa està quantificada en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui l’empresa al terme municipal.

Ara bé, com de costum, aquestes empreses tenen la paella agafada pel mànec. Hi ha evidències que actualment no estan  pagant el que els correspondria. El major problema rau en com pot saber l’ajuntament, els ingressos bruts d’aquestes empreses al municipi? Doncs  com moltes vegades, no cal inventar res, és mirar el que ha funcionat en altres llocs, en aquest cas a l’ajuntament de Barcelona. Existeixen empreses especialitzades, que es dediquen a conèixer els ingressos bruts d’aquestes empreses, per poder saber quina és la base per aplicar l’1,5 %. A més a més, aquestes empreses, cobren en funció de l’import que aixequen, per tant no suposa cap despesa per l’ajuntament.

Augmentar els ingressos i reduir la despesa corrent, són les claus per millorar el finançament dels ajuntaments, i la manera per poder oferir més i millors serveis municipals. Una Seu millor és possible.

Francesc Viaplana Manresa. Portaveu del Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Com aconseguir més recursos per al municipi
Comentarios