Opinió

Avortar, un dret negat a les dones del Pirineu

Malgrat que des de l’any 1985 l’avortament és legal a l’estat espanyol i des de l’any 2010 es garanteix per llei l’avortament a traves de la xarxa de salut pública de Catalunya, les dones del Pirineu segueixen, a dia d’avui, sense poder exercir aquest dret.

Compromís va escriure una carta a la consellera de salut reclamant mesures per revertir aquesta situació, i també exposant les causes i les solucions d’aquesta situació injusta que patim les dones que vivim al Pirineu.

Són tres, al nostre entendre, les causes principals que expliquen que haguem arribat al lamentable punt de reivindicar quelcom que hauria d’estar garantit per llei.

En primer lloc, la prevalença d’hospitals vinculats a l’església catòlica. És necessari que es revisin els concerts signats entre el departament de salut i aquest tipus d’hospitals per a que mai un criteri religiós es situï per sobre d’un criteri de salut i de drets emparats per les lleis.

En segon lloc, la històrica inacció del departament de salut que ha vist com durant anys s’incomplia la llei i ha mirat cap a una altra banda. El departament de salut hauria de vetllar pel compliment tant del dret a l’objecció de consciència dels i les professionals com pel dret de les dones a avortar, el que vol dir que ha de garantir que en tots els equips mèdics dels hospitals públics hi hagi metges o metgesses no objectors.

Les dones que han volgut exercir al seu dret a interrompre l’embaràs han hagut de desplaçar-se força lluny i diverses vegades, afegint un greuge més en relació al desequilibri territorial que patim a la muntanya

I per últim, el característic immobilisme dels partits conservadors que han governat el Pirineu en les últimes dècades, que han fet cas omís a les reivindicacions de les dones i no han donat suport a les nostres fites legislatives que amb tant esforç per part dels moviments feministes s’han anat aconseguint.

Tot plegat ens ha portat a que la demarcació de Lleida sigui la única de tot Catalunya on les dones no poden sotmetre’s a un avortament quirúrgic i que en la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran tampoc es pugui realitzar l’avortament farmacològic en la xarxa pública.

Aquest fet ha comportat que les dones que han volgut exercir al seu dret a interrompre l’embaràs han hagut de desplaçar-se força lluny i diverses vegades, afegint un greuge més en relació al desequilibri territorial que patim a la muntanya.

Però la veu reivindicativa de les dones del Pirineu comença a sonar cada cop amb més força. És la veu de les dones que lluiten pel reconeixement dels seus drets. I és una veu incòmoda perquè evidencia el que no s’està fent bé.  Alguns no tindran altre remei que claudicar si pretenen seguir sent considerats democràtics i justos.

Carlota Valls Albiol. Regidora i Consellera Compromís X La Seu