Jeannine Abella
Jeannine Abella
Opinión

Les famílies necessiten punts de trobada

El Servei tècnic de Punt de Trobada és un recurs per protegir els menors. Es tracta d'un servei gratuït, un lloc neutral que compta amb personal qualificat que vetlla per la seguretat i el benestar dels menors quan s'han de complir règims de visites sorgits de processos de conflictivitat familiar…