Eth Conselh Generau d’Aran collabòre ena elaboracion des Plans de Proteccion Civiu d’Arres, Bausen e Vilamós

Eth Conselh a signat un convèni de collaboracion damb er objectiu de dar supòrt, assisténcia e collaboracion as foncions municipaus proteccion civiu en aqueri municipis

Ajuntament Vilamos
photo_camera Ajuntament de Vilamos

Eth Conselh Generau d’Aran a signat un convèni de collaboracion damb es ajuntaments d’Arres, Bausen e Vilamós entà elaborar eth document unic de Proteccion Civiu Municipau (DUPROCIM), damb er objectiu de dar supòrt, assisténcia e collaboracion as foncions municipaus proteccion civiu en aqueri municipis damb recorsi limitadi tant tecnics coma umans.

Eth Conselh Generau d’Aran, d’acòrd damb er article 85 dera Lei 1/2015 de regim especiau d’Aran, desvolòpe eth servici de collaboracion e coordinacion entà servir damb eficiéncia es interèssi collectius dera Val d’Aran en tot respectar es competéncies respectives.

Era elaboracion des plans de proteccion civiu municipau des ajuntaments d’Arres, Bausen e Vilamós, da compliment ara Lei 4/97 de proteccion civiu de Catalonha.

Se da eth cas qu'aguesti tres municipis èren enquiath dia d'aué es qu’encara non disposauen des corresponents plans de proteccion civiu coma eth rèste de municipis aranesi.

Entara confeccion des plans, es ajuntaments facilitaràn es donades que siguen de besonh e s'elaborarà era cartografia basica corresponenta as risqui includidi en DUPROCIM entà cada municipi.

Més a Val d'Aran