06.07.2022 |
Viure als Pirineus

El tractament del càncer de pell sense cirurgia

Existeixen diferents tipus de càncers de pell. Afortunadament, els més freqüents són els que tenen millor pronòstic (carcinoma basocel.lular i carcinoma escatós). El factor de risc principal per a aquests tipus de tumors cutanis és l’exposició solar crònica passiva, molt freqüent a la localització geogràfica on ens situem. Ens ho explica el doctor Didac Barco, dermatòleg de la Clínica DerAndTek, en aquest article que reproduïm a continuació.

Dr. Didac Barco- dermandtek
El doctor Didac Barco.
El tractament del càncer de pell sense cirurgia

Existeixen diferents tipus de càncers de pell. Afortunadament, els més freqüents són els que tenen millor pronòstic (carcinoma basocel.lular i carcinoma escatós). El factor de risc principal per a aquests tipus de tumors cutanis és l’exposició solar crònica passiva, molt freqüent a la localització geogràfica on ens situem. És també aquest tipus d’exposició la que provoca l’aparició de lesions premalignes a la pell, les denominades queratosis actíniques.

Les queratosis actíniques afecten fins el 90% de la població, i es manifesten com petites crostes rugoses (que es poden desprendre i reaparèixer cíclicament) en àrees exposades com la cara, el cuir pilós, l’escot o el dors de les mans. Malgrat la gran majoria de queratosis actíniques no es transformaran en un càncer de pell, és habitual tenir-ne en un gran nombre, pel que finalment la probabilitat de patir un càncer de pell acaba sent relativament elevada. Per aquest motiu és convenient diagnosticar i eliminar les queratosis actíniques. Curiosament, les cèl·lules que tenen risc de degenerar en càncer no només estan a la pròpia crosta, sinó que poden situar-se al voltant de la mateixa, sense que siguin prou notables com per què les percebem. 

Tradicionalment, el tractament estàndard de les queratosis actíniques, del carcinoma basocel.lular i del carcinoma escatós ha estat la seva destrucció (freqüentment amb cirurgia sota anestèsia local). No obstant, és sabut que en molts casos, la cirurgia és innecessàriament agressiva per aconseguir la curació d’aquestes lesions. Així, les variants superficials dels carcinomes esmentats i les queratosis actíniques poden ser eliminades completament mitjançant una tècnica anomenada teràpia fotodinàmica. En aquesta, s’aplica sobre la pell afectada una crema específica durant tres hores. El fàrmac que conté aquesta crema té dues propietats bàsiques: només penetra en aquelles cèl·lules que es divideixen més ràpid (les dels tumors o de les lesions que poden esdevenir tumors) respectant les cèl·lules veïnes normals; i fa que aquelles on ha penetrat es facin especialment sensibles a una determinada radiació lumínica. Així doncs, un cop les cèl·lules malignes i premalignes tenen el fàrmac “cavall de Troia” dins, són il·luminades amb una làmpada mèdica específica per tal d’ésser destruïdes totalment.

Els avantatges de la  teràpia fotodinàmica són diversos. En primer lloc, és un tractament específic, que només destrueix les cèl·lules que han de ser eliminades, respectant completament aquelles que estan sanes. Permet, a més, tractar les lesions visibles i aquelles que encara no ho són perquè estan en estadis microscòpics: fa prevenció del càncer de pell. El pacient no s’ha de sotmetre a cap cirurgia i per tant evitem les cicatrius i l’estrès que suposa una intervenció a quiròfan. I, finalment, permet tractar àrees àmplies (com el cuir pilós o l’escot) en una sola sessió de forma simultània.

La teràpia fotodinàmica és útil per al tractament de les queratosis actíniques, el carcinoma basocel.lular i el carcinoma escatós superficials, i presenta els mateixos índexs de curació que la cirurgia, essent més efectiva en quant a la comoditat, les seqüeles estètiques de la cicatriu i per la prevenció sobre futurs tumors, ja que elimina les cèl·lules que estan iniciant el seu camí cap a la malignitat.

Dr. Didac Barco

Dermatòleg Clínica DermAndTek

www.dermatologiaandorra.com

Tel: +376 886100

El tractament del càncer de pell sense cirurgia
Comentarios