RECERCA

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’IDAPA obren la segona convocatòria de beques de suport a la recerca

L’objectiu de la convocatòria és captar projectes d’investigació en l’àmbit del Parc
Beques PNAP 3
photo_camera Investigadores realitzant treball de camp al Parc Natural de l'Alt Pirineu / @pnaltpirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, a través del seu Observatori de Recerca, conjuntament amb l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i el Centre d'Art i Natura de Farrera i la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, impulsen una segona convocatòria de beques de suport a la recerca per captar projectes d’investigació en l’àmbit del Parc que hauran de desenvolupar-se durant els anys 2024 i/o 2025. Així es dóna continuïtat a aquesta iniciativa després de l’èxit de la primera convocatòria.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és generar coneixement científic de proximitat en l’àmbit de les ciències de la Terra, ciències de la vida o ciències socials, i posar en valor el llegat natural, cultural i social del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Alhora, aquest coneixement servirà per millorar la gestió i conservació del Parc a partir d’una base científica més sòlida, i també per divulgar el coneixement generat a la societat local.

La convocatòria de beques rep el nom de “Salvador Grau i Tort”, en homenatge a qui va ser el principal coordinador de la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu durant el període 2001-2003 i que va morir l’any 2016. 

La convocatòria de beques rep el nom de “Salvador Grau i Tort”, en homenatge a qui va ser el principal coordinador de la creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu durant el període 2001-2003 i que va morir l’any 2016. Va ser responsable del Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Generalitat de Catalunya i va exercir un lideratge tècnic clau pel diàleg i la concertació amb els agents del territori per tal que el Parc Natural pogués ser una realitat. Alhora, va impulsar la cooperació i integració del coneixement científic en la gestió dels espais naturals protegits a través del sistema d’informació del patrimoni natural.

PNAP recerca

El procés de presentació de sol·licituds és des del 6 de febrer fins al 10 de març de 2024. Les beques que es concedeixin cobriran totalment o parcialment les despeses d’allotjament i manutenció dels beneficiaris durant l’estada al Parc, i també altres despeses derivades de la recerca. En el cas que el projecte de recerca requereixi fer ús de laboratoris per a conservació, tractament o anàlisi de mostres, la beca inclourà l’accés als laboratoris i instal·lacions del centre MónNatura Pirineus que la Fundació Catalunya La Pedrera té a les Planes de Son.

Els investigadors i les investigadores poden presentar les seves sol·licituds des del 6 de febrer fins al 10 de març 

En la selecció i priorització de les sol·licituds es tindran en compte criteris com ara la qualitat i originalitat del projecte, la creació de nou coneixement que pugui revertir en la millora de la gestió i la conservació del llegat natural, social o cultural del Parc i la seva zona d’influència, que la recerca permeti la replicació de la metodologia en altres indrets per afavorir estudis comparatius, o que el projecte ajudi a donar continuïtat a línies de recerca exitoses.

Les sol·licituds seran avaluades col·legiadament per una comissió formada per membres de l’equip gestor i l’Observatori de Recerca del Parc, l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i el Centre d’Art i Natura. La resolució de les sol·licituds es preveu que sigui durant la primera quinzena d’abril de 2024.

Aquesta segona convocatòria de beques de suport a la recerca referma l’aposta que fa el Parc Natural de l’Alt Pirineu per esdevenir destinació científica d’interès i ser alhora referent en el traspàs d’informació entre la comunitat científica i el seu equip gestor.