PENSIONISTES

L'Aran va liderar l'increment de pensionistes el 2022

Al Pallars Sobirà (16,1%) i a l'Alta Ribagorça (13,7%) és on augmenta més l'import mitjà de les pensions.
Usuaris deth Casau deth Jubilat Sant Miquèu de Vielha
photo_camera Usuaris deth Casau deth Jubilat Sant Miquèu de Vielha / @vielhaemijaran

L'Aran, la Selva i el Vallès Oriental van ser les comarques que van liderar l'augment de pensionistes el 2022, amb un 4,4%, un 2,7% i un 2,5%, respectivament. Així ho recull l'Idescat en l'estadística de pensions contributives, que també indica que la Terra Alta, amb un -0,6%, i la Ribera d'Ebre, amb un -0,1%, van ser on es van reduir. Pel que fa a la proporció sobre el total de la població, el Berguedà (27,9%), el Ripollès (27,3%) i la Terra Alta (27,4%) concentraven un major percentatge de pensionistes. En canvi, la Cerdanya (14,3%), l'Alt Empordà (15,7%) i l'Aran (14,8%) van ser les comarques amb menys. La mitjana percebuda per un home pensionista era de 1.629 euros i per una dona de 1.223, una diferència de 406 euros.

L'import mitjà de les pensions va augmentar a totes les comarques el 2022, però on més ho va fer va ser al Pallars Sobirà (16,1%) i a l'Alta Ribagorça (13,7%). El Barcelonès va continuar sent on les retribucions eren més altes, fins als 1.530 euros, pràcticament un 8% per sobre de la mitjana catalana (1.419 euros). També va estar per sobre de la mitjana al Tarragonès (1.463) i al Baix Llobregat (1.456). Per contra, a la Terra Alta els pensionistes van cobrar les nòmines més baixes, amb 1.024 euros de mitjana.

Des d'Idescat es justifica aquesta diferència de retribucions per la major o menor presència de pensions d'autònoms, que en general són més baixes que les del Règim general -de mitjana 857 per als primers respecte als 1.336 euros per la resta-. Precisament a la Terra Alta -on cobren menys- les pensions dels treballadors per compte propi són les més habituals. En canvi, al Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès són majoria les del règim general -al voltant del 83%-.

En aquesta línia, l'informe d'Idescat destaca que a la Terra Alta, les Garrigues i el Priorat més del 60% de pensionistes percebia 1.000 euros o menys bruts de mitjana.

Usatgèrs dera Residéncia Geriatrica San Antòni de Vielha
Usatgèrs dera Residéncia Geriatrica San Antòni de Vielha / @vielhaemijaran

Municipis de 20.000 o més habitants 

El 2022 Catalunya tenia 1.537.562 pensionistes, el 19,5% del total de la població i un 1,3% més que el 2021, i Barcelona va ser el municipi de 20.000 habitants o més que més en tenia, 343.846, seguit de l'Hospitalet del Llobregat (54.368) i Sabadell (46.559). Unes xifres que suposaven al voltant del 20% de la seva població, una situació que també es va donar a Esplugues de Llobregat (23,5%), Manresa (22,3%) i Igualada (22,1%). 

Pel que fa a l'import brut mitjà, Sant Cugat del Vallès va ser on les pensions contributives van ser més altes, fins als 1.727 euros mensuals, seguit de Sant Quirze del Vallès amb 1.695 i Barcelona amb 1.586. En canvi, els més baixos es van situar a Palafrugell (1.196), Amposta (1.163) i Lloret de Mar (1.145). 

Reducció entre homes i dones en les jubilacions 

Les pensions de jubilació, que representen el 65,9% del total de pensions contributives i són les predominants a totes les comarques, van reduir la diferència entre homes i dones, en una tendència que s'està consolidant any rere any. En la franja d'edat de 65 a 74 anys, que és la més nombrosa, la retribució de l'home va ser de 1.790,55 euros i la de la dona de 1.284,5 euros, un 39,4% de diferència, quan el 2021 va ser del 42,3%.