IGUALTAT

L'Alt Pirineu i Aran rebrà gairebé 4 MEUR per al desplegament de polítiques d'Igualtat i Feminismes

L'import ha d'impulsar els serveis d'atenció a les dones, a les persones LGBTI+ i a les persones migrades i refugiades
Tània Verge Tremp
photo_camera La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en roda de premsa a Tremp / govern.cat

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha presentat a Tremp el nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i el finançament als ens locals per al desplegament de les polítiques i els serveis de promoció de la igualtat i els feminismes. Aquest treball ha tingut com a resultat un marc de consens per a l'impuls de les polítiques d'igualtat i feminismes arreu de Catalunya, tenint en compte la diversitat del país i la necessitat d'adaptar les polítiques i serveis a les característiques de cada territori. En el cas de la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran, l'import s'ha duplicat, i ha passat dels 1.610.662 euros als 3.884.027 euros.

D'entrada, la consellera Verge ha recordat que la creació del Departament d'Igualtat i Feminismes va suposar doblar el pressupost específic de les polítiques d'igualtat a Catalunya. Així, en el conjunt de Catalunya, el pressupost de les transferències als ens locals per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat i feminismes ha passat dels 45.436.608 euros de l'etapa 2018-2021 als 90.981.411 euros per als anys 2022-2025.

Tània Verge Tremp 2
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en roda de premsa a Tremp / govern.cat

Segons ha destacat la consellera, l'Acord Marc "representa un salt qualitatiu en la consolidació de les prioritats polítiques en l'àmbit de la igualtat i els feminismes, i suposarà un reforç i una millora clara de la xarxa de serveis d'atenció a les persones". Inclou quatre línies de treball pel que fa a la prestació de serveis i polítiques públiques: la resposta d'urgència per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills, els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), els Serveis d'Atenció Integral LGBTI+ (SAI), i els serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida.

L'Acord, segons ha explicat la consellera, és fruit d'un treball conjunt de mesos entre el Departament d'Igualtat i Feminismes, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya

Més finançament, millors serveis, major garantia de drets

A la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, els recursos destinats a subvencionar els sistemes de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills s'han triplicat respecte del període 2018-2021, i arribaran als 257.912 euros durant l'etapa 2022-2025. Es tracta de serveis que asseguren l'acompanyament i l'acolliment temporal de dones i criatures que es troben en situacions de crisi i emergència derivades de casos de violència masclista; són fonamentals per garantir la seguretat de les dones, i sovint són espais clau perquè les dones puguin iniciar la sortida de situacions de violència. A més, l'increment de finançament s'acompanya d'una millora de la coordinació amb la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, que facilitarà suport i formació als equips tècnics comarcals.

També es triplica el pressupost dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, que en el conjunt de l'Alt Pirineu i Aran comptaran amb un finançament global de 2.123.878,68 euros per als propers quatre anys. Els SIAD, coordinats per l'Institut Català de les Dones, ofereixen informació i acompanyament sobre tota mena de qüestions i recursos d'interès per a les dones, realitzen formacions i accions de sensibilització i també són una primera porta d'entrada per proporcionar informació i atenció davant de situacions de violència masclista.

Tània Verge Tremp 3
La consellera Tània Verge amb l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases / govern.cat

Quant a la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI+, els recursos destinats a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran es multiplicaran per 7. Així, l'import per al període 2022-2025 serà de 832.255,80 euros. Els SAI ofereixen informació i atenció a persones LGBTI+, i accions de formació i sensibilització per a tota la població. També proporcionen suport a l'hora de denunciar vulneracions de drets o de realitzar determinades gestions administratives, com la tramitació de la targeta sanitària amb el nom sentit en el cas de les persones trans. A la vegada, el personal dels SAI acompanya els ens locals en el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques locals LGBTI+.

Per últim, l'import per als serveis i les polítiques de migracions, acollida i vida digna compartida també augmenta, i arriba fins als 669.982 euros per a l'etapa 2022-2025 (en els anys 2018-2021, el finançament va ser de 573.220 euros). En relació amb aquesta línia, la consellera ha explicat que l'Acord es planteja com un punt de partida, i que les seves condicions podran millorar en funció dels recursos de què disposi el Departament en els futurs exercicis pressupostaris del Govern. En aquest sentit, "la línia de migracions, acollida i vida digna compartida serà prioritària en futures millores de finançament als ens locals, perquè volem impulsar la transversalització de la perspectiva antiracista i de les polítiques migratòries a nivell local i comarcal", ha dit Verge.

Un sòlid compromís amb l'equitat territorial

"L'Acord s'ha construït sobre el principi d'equitat territorial, perquè qualsevol persona ha de poder exercir els seus drets, visqui on visqui de Catalunya", ha assegurat la consellera. Amb aquest objectiu han treballat el Govern i les tres entitats municipalistes participants en l'Acord Marc. De fet, aquest és el primer acord de finançament entre un departament de la Generalitat i els ens locals que incorpora l'Associació de Micropobles de Catalunya en tot el procés de negociació i signatura.

Entre altres qüestions, el fet de tenir en compte les necessitats de les zones rurals s'ha traduït en un compromís ferm per superar les dificultats de finançament dels consells comarcals. Així, l'Acord preveu que el Departament d'Igualtat i Feminismes subvencioni el 100% de la contractació de personal a jornada completa de la xarxa de serveis SAI i SIAD gestionats pels consells comarcals (70% en el cas d'ajuntaments), amb salaris equiparables als del sector públic de la Generalitat. A més, es financen els desplaçaments del personal dels SIAD dels consells comarcals, per tal que es puguin atendre les necessitats de tots els municipis, també dels més petits.

Per últim, i en la mateixa línia de donar resposta a les necessitats dels ens locals, el nou Acord Marc simplifica els tràmits administratius i estableix un model de finançament àgil i flexible. El sistema permet ajustar els imports anuals a les necessitats de cada context, i traspassar els romanents a exercicis posteriors. A més, l'Acord reforça els mecanismes d'acompanyament i coordinació entre els ens locals i el Departament d'Igualtat i Feminismes.