07.12.2022 |
Viure als Pirineus

CAÇA

El Govern engega el període de consulta pública per fer una normativa pròpia per regular la caça

Catalunya no té una llei pròpia i de moment s'aplica les normes estatals

Caçadors amb senglars abatuts ACN
Caçadors amb senglars abatuts / ACN
El Govern engega el període de consulta pública per fer una normativa pròpia per regular la caça

El Govern ha engegat el període de consulta pública prèvia a la redacció d’un projecte de decret que reguli l’activitat cinegètica a Catalunya, amb la finalitat de conèixer l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades. A través de la consulta, es difondran els objectius de la norma, els problemes que es pretén solucionar i les seves solucions possibles.

En no disposar d’una normativa pròpia de caça, actualment s’aplica de forma supletòria la Llei de l’Estat 1/1970, de 4 d’abril, de caça, i el Decret 506/1971, que la desenvolupa. El contingut d’aquestes normes estatals ha quedat desfasat i no dona resposta a nous àmbits de gestió que no tenen suficient cobertura legal. A més, no tenen en compte que la competència en matèria de caça està transferida a les comunitats autònomes i que els òrgans gestors són els de l’Administració de la Generalitat i no els ministerials, fet que genera desconcert en l’administrat sobre la manera com s’apliquen les disposicions legals.

Per aquest motiu, el Govern considera absolutament necessari dur a terme aquesta actualització normativa per proporcionar seguretat jurídica a tots els aspectes de l’activitat cinegètica i perquè calen mesures concretes que permetin actuar davant de problemes apareguts els darrers anys.  

Caçadors ecologistes en acció
Caçadors ecologistes en acció

L’objectiu fonamental que es vol assolir és millorar el control de les poblacions de les espècies de caça a Catalunya. En concret, es busca: 

  • Disminuir els danys sobre l’agricultura.
  • Garantir una utilització homogènia dels instruments de gestió.
  • Garantir una formació adequada per a l’exercici de la caça.
  • Afavorir la seva professionalització. 
  • Garantir una tramitació de les modificacions de les àrees de caça amb reglamentació especial i les zones de caça controlada.

Alhora, es vol revitalitzar l’activitat de la caça, inserida en el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, i reforçar la seguretat jurídica de l’activitat i els drets dels caçadors, dels titulars de terrenys cinegètics i de la població en general. 

L’aprovació del nou Decret de regulació de l’activitat de caça tindrà un impacte positiu en diverses vessants, ja que es pretén disminuir els danys sobre l’agricultura derivats de la sobrepoblació d’espècies cinegètiques, així com disminuir el risc d’accidents a la xarxa viària. D’altra banda, la valoració d’aquesta activitat tradicional ajudarà a la dinamització econòmica i social dels municipis més rurals. 

Des del punt de vista ambiental, es disminuirà la pressió de les espècies cinegètiques sobre la biodiversitat autòctona, i també millorarà la garantia del control de malalties sobre espècies autòctones i sobre la ramaderia. 

El Govern engega el període de consulta pública per fer una normativa pròpia per regular la caça
Comentarios