EDUCACIÓ

Educació destina 2,1 MEUR a millorar l'eficiència energètica de cinc centres educatius de l'Alt Pirineu i Aran

El centres són l'Institut Escola, d'Oliana; l'Institut d'Aran, de Vielha Mijaran; Institut de la Pobla de Segur; Escola Bac de Cerdanya, d'Alp; i l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà.
IES Pere Borrell Puigcerdà
photo_camera IES Pere Borrell de Puigcerdà / XTEC

El Departament d'Educació destinarà 2.143.918 euros a millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic dels centres educatius del Pirineu i l’Aran. Aquest seguit d’obres es finançaran amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica que han de fer possible millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.

Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l’alumnat. Així, es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici –s’inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres-. Un bon aïllament dels edificis millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de temperatura i en millora el confort.

Institut Escola Oliana Albert Lijarcio
Institut Escola d'Oliana  / Albert Lijarcio

Al mateix temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d’altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres.

L’objectiu final de totes aquestes millores és aconseguir que els edificis propietat del Departament d'Educació es converteixin en infraestructures de màxima eficiència energètica. Els 2,1 milions d’euros d’inversió als serveis territorials del Pirineu i l’Aran amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions en 5 centres: en 1 centre se substituiran les calefaccions, en 3 més es millorarà els envolupants i en 1 centre es farà de forma simultània la millora de l’envolupant i la substitució de la calefacció. A tota Catalunya es destinaran 102 milions d’euros per obres en un total de 294 centres educatius. El Departament ja duu a terme anualment aquestes millores, però la inversió finançada amb els Fons Europeus permetrà fer en un any el què a través de les inversions ordinàries del Departament s’ha dut a terme en els 7 anys anteriors per aquest concepte.

El detall dels centres segons el tipus d’obres i segons la inversió econòmica és el següent:

Centres educatius Pirineu eficiència energètica
Centres educatius Pirineu eficiència energètica

Les actuacions en centres formen part del Pla director d’infraestructures educatives i el Pla de confort tèrmic que han posat en marxa el Departament d'Educació i que inclou diferents línies de treball:

1.Construcció de centres per tal de donar resposta a les necessitats d’escolarització obligatòria.

-Aquestes noves construccions es duen a terme en base a criteris d’eficiència energètica i confort tèrmic. Els nous centres tenen un disseny pensat amb criteris ambientals, energètics i de confort per a l’alumnat i el professorat. I que inclou també la tecnologia i els materials pensats per aquesta finalitat.

escola-bac-de-cerdanya-2
Escola Bac de Cerdanya d'Alp / fundacioboschaymerich.org

-Els nous centres, a més, es conceben com un espai al servei de l’aprenentatge. Enguany el Departament d’Educació ha presentat una nova Guia per als projectes de construcció i transformació de centres públics que implica la concepció dels espais del centre com una eina més d’aprenentatge. Els criteris de sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i el confort tèrmic d’una nova construcció són requisits tècnics i al mateix temps una eina d’aprenentatge.

2.Rehabilitació i reformes de les infraestructures per tal de fer els centres més sostenibles i fer front a l’emergència climàtica.

-Reforma, amb dotació de fons europeus, per actuacions de millora d’aquells elements que incideixen en el confort tèrmic i l’eficiència energètica -com ara les calefaccions i els aïllaments tèrmics.- Al mateix temps, s’inclou aquest criteri en les actuacions que el Departament realitza anualment a través de les obres RAM (Reforma, ampliació i millora).

-Anàlisi de les diferents realitats arquitectòniques. La gran varietat de tipologies d’edificis comporta la necessitat de diferents solucions constructives per assolir aquestes millores. S’està duent a terme un estudi on es proposaran actuacions per assolir l’objectiu del confort tèrmic, en base a les tipologies habituals i a les diferents zones climàtiques. Per exemple, pel que fa als espais exteriors dels centres, s’analitzen aspectes com la vegetació existent, els espais d’ombres, les proteccions solars existents o l’exposició als vents, entre d’altres.