HABITATGE

Drets Socials presenta a Tuixent la convocatòria de rehabilitació d'habitatges buits en entorns rurals

El programa, que vol fomentar que les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, tindrà una dotació de 5 milions d’euros i s’hi podran acollir un total de 515 municipis rurals i de muntanya.
Violant Cervera a Tuixent
photo_camera La consellera Cervera a Tuixent amb l'alcaldessa Marta Poch i altres representants del Govern / govern.cat

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat avui a Tuixent (Alt Urgell) el nou programa de rehabilitació d’habitatges buits en entorns rurals, que té com a objectiu afavorir el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. Cervera ha destacat que “la lluita contra el despoblament rural passa per mobilitzar el màxim nombre d’habitatges buits possible”. Per aquesta raó, “s’ha ampliat la dotació econòmica de la convocatòria i es flexibilitzen els usos als quals es poden destinar els habitatges”, incloent altres formes de tinença com la masoveria, la propietat temporal i la propietat convencional, amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats de mobilització d’habitatges.

El programa disposa d’una dotació econòmica de 5 milions d’euros; 3 milions dels quals són  aportats pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i 2 milions són aportats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita al Departament de Drets Socials.

Drets Socials Tuixent 2
La consellera Violant Cervera ha presentat a Tuixent la convocatòria de rehabilitació d'habitatges buits en entorns rurals / govern.cat

Per accedir al programa cal que les edificacions residencials buides, públiques o privades, es trobin  situades en municipis de menys de 1.000 habitants a qualsevol punt de Catalunya o bé municipis de menys de 3.500 habitants en el cas de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran. En total hi ha 515 municipis que es podrien acollir a aquesta convocatòria.

Violant Cervera: “La lluita contra el despoblament rural passa per mobilitzar el màxim nombre d’habitatges buits possible”

L’any 2020 es va iniciar una prova pilot que va comptar amb un pressupost de 2M€ i per la qual es van seleccionar 19 municipis que complien les característiques necessàries. D’aquests municipis, 17 estan pendents de realitzar les obres, 1 pendent de projecte i 1 ja està a punt d’acabar les obres. Per a la consellera, “la convocatòria que es publicarà per a fomentar el repoblament perfecciona el Pla pilot endegat l’any 2021 a 20 petits municipis gràcies a dos factors: la flexibilització de les formes d’ús dels habitatges que s’hi acullin i que aquests ajuts siguin compatibles amb les subvencions dels fons europeus per a actuacions de renovació energètica”.

En la nova convocatòria d’enguany, la línia d’ajuts al mon rural i de muntanya comptarà amb un pressupost de 5 M€ i serà compatible amb les subvencions FNG. A més, els habitatges que siguin rehabilitats ja no només es podran destinar a lloguer sinó que també es podran destinar a masoveria, propietat temporal i propietat convencional.

Modificació de la Llei d’habitatge per mobilitzar habitatges buits

La finalitat d’aquest programa és lluitar contra el despoblament rural mobilitzant  el màxim nombre d’habitatges buits.  Per afavorir aquest procés, el Decret Llei 5/2022 ha modificat l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge fent que es considerin habitatges buits a tots els efectes també aquells que es trobin en municipis amb regressió de població. Ara, per tant, tots els ajuntaments disposen de tots els mecanismes previstos per a poder mobilitzar aquests habitatges.

La subvenció per a la rehabilitació pot arribar fins al 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 €/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat pública, i al 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 €/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat privada.

d5982f4b-a388-4be3-8ff7-c2970da42c11
L'alcaldessa de Josa i Tuixent, Marta Poch, ha rebut la consellera Violant Cervera / Albert Lijarcio

Per tal que la rehabilitació pugui ser objecte d’aquesta subvenció cal que es dugui a terme en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada i es destinin a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal. També se subvencionaran les actuacions contemplin la millora de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial i, en general, les obre de rehabilitació que siguin necessàries per assolir el compliment dels requisits d’habitabilitat.

Els habitatges es podran destinar a lloguer, compra o a propietat temporal amb uns preus fixats per l’administració i els propietaris han de garantir que estaran ocupats

Els habitatges resultants de la rehabilitació es podran destinar, a elecció del seu propietari,  al lloguer, compravenda, propietat temporal (en aquest cas la durada de la propietat temporal tindrà un mínim de 75 anys) o a la masoveria, i s’hauran de mantenir ocupats pel seu propietari, que estarà obligat a comunicar a  l’Administració la disponibilitat de l’habitatge en el termini d’un mes des de la finalització de les obres de rehabilitació en la primera adjudicació o des de seva desocupació en segones i posteriors adjudicacions i s’hauran d’adjudicar en primeres o posteriors adjudicacions a les persones que indiqui l’Administració.

Drets Socials Tuixent 4
La consellera Cervera ha signat en el llibre d'honor de l'Ajuntament de Josa i Tuixent / govern.cat

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya adjudicarà els habitatges i l’Ajuntament on s’ubiqui l’habitatge podrà formular propostes de criteris d’adjudicació. En qualsevol cas, tindran preferència en l’adjudicació dels habitatges les sol·licituds de nuclis familiars amb membres en edat laboral activa i fills en edat escolar.

Com que s’haurà rebut ajut públic per a la rehabilitació, els preus tenen unes limitacions i en el cas del lloguer han de suposar  un 25% de reducció sobre el preu de referència, en el cas de la venda, un 25% de reducció sobre el preui de mercat i en el cas del propietat temporal, per a 75 anys, el preu ha de ser d’un 85% del preu, si fos de compravenda.