AGROALIMENTACIÓ

La consellera Teresa Jordà anuncia una línia de crèdit de 10 milions per recolzar el sector lleter

El Departament també impulsarà la creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics per posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i promoure’n així el consum.
Cadí a Travesseres bis
photo_camera Un camió de Cooperativa Cadí recollint llet a les explotacions de la Vall de la Llosa

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha anunciat aquest divendres un paquet de mesures de suport al sector làctic català davant la crítica situació que pateix pels baixos preus i l’escalada de cost de les matèries primeres. Jordà ha explicat que el Departament impulsarà la creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics, una nova línia de préstecs específica per al sector lleter amb interès bonificat íntegrament, i l’establiment d’un nou índex de referència relatiu als costos de producció de la llet. La consellera ha fet aquests anuncis en el marc d’una visita a la planta de la Cooperativa Plana de Vic, després de reunir-se amb representants d’aquesta cooperativa i de Vaquers d’Osona.

Consellera Jordà visita una copperativa lletera a la plana de Vic(Foto: La consellera Teresa Jordà ha visitta una cooperativa lletera a la plana de Vic / govern.cat)

Jordà ha recordat que “el sector de la llet està en una situació d’emergència, l’any 2011 hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres i ara n’hi ha 490”. En aquest sentit, la consellera ha explicat que “en una simulació de costos realitzada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el mes d’agost d’aquest any, el mínim perquè el litre de llet fos rendible es situaria en 37,4 cèntims el litre, mentre que el preu real percebut pels ramaders va ser de 33,4 cèntims/litre”.

Davant aquesta situació, la titular d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat que “en els darrers mesos des del Departament hem treballat per asseure a grans superfícies i ramaders en una taula per redreçar la situació, però malgrat en alguns casos les grans superfícies han acceptat un lleuger increment del preu per litre, la situació del sector continua sent crítica”. Per això, Jordà ha finalitzat remarcant la necessitat de les mesures presentades avui.

Creació de l’Institut de la Llet i els Productes Làctics

La creació de l’Institut Català de la Llet i els Productes Làctics té com a objectiu principal posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i promoure’n així el consum. L’Institut era una de les mesures incloses en el Pla d’acció de la llet però no es va poder arribar a materialitzar per falta de consens. Ara, després de diverses reunions els darrers mesos, el Departament ha aconseguit desbloquejar la creació de l’Institut, i conjuntament amb el sector el considera una bona eina per dinamitzar el sector de la llet i promoure aquest producte.

L’Institut treballarà per posar en valor la llet i els seus derivats com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i promoure’n així el consum

L’Institut esdevindrà una institució de referència per donar a conèixer les propietats i els beneficis del consum de la llet i els productes làctics i enaltir la qualitat de la llet produïda a Catalunya. Estarà liderat pel sector mateix, amb l’impuls inicial econòmic del Departament, i treballarà en àmbits com el de la nutrició, la salut o la sostenibilitat. Hi seran representades totes les baules de la cadena: producció, distribució i comercialització.

Nova línia de crèdits amb interès íntegrament bonificat

Alhora, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català de Finances, habilitarà una línia de crèdits específica per al sector lleter amb interès íntegrament bonificat per a persones autònomes i empreses agràries i agroalimentàries per finançar les seves necessitats de circulant. L’import total serà de fins a 10 M€ amb unes condicions especials per a unes 300 explotacions lleteres, atesos els baixos preus del sector i l’escalada de cost de les matèries primeres. Els imports que es podran sol·licitar aniran de 15.000 a 50.000 euros i els interessos que haurien de pagar els ramaders i les ramaderes els assumirà íntegrament el Departament. La línia de crèdits haurà de ser autoritzada pel Consell de Ministres i estarà disponible en pocs mesos. 

Consellera Jordà visita una copperativa lletera a la plana de Vic 2(Foto: La consellera Teresa Jordà ha visitta una cooperativa lletera a la plana de Vic / govern.cat)

Impuls a un índex de referència relatiu als costos de producció

En el marc del Codi de Bones Practiques comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC), el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsarà l’establiment d’un índex de referència relatiu als costos de producció de la llet a tenir en compte en els contractes de compravenda de la llet. Aquesta proposta pretén que la producció percebi un preu just per litre de llet i avançar en l’equilibri de la cadena de valor de la llet.

El Departament habilitarà amb l’Institut Català de Finances una línia de crèdits específica per al sector lleter amb interès íntegrament bonificat per finançar les seves necessitats de circulant

L’índex de referència serà proposat a les parts signatàries del CBPC per a la seva aprovació i aplicació posterior en els contractes de compravenda. Això suposaria que el preu que consti al contracte haurà de ser igual o major que l’índex. El CBPC és un Acord Voluntari que van signar representants d’organitzacions agràries, indústria i distribució l’any 2018. Formar part del Codi de Bones Practiques i és voluntari, però els acords que es prenen són d’obligat compliment per a compradors i distribuïdors que en formen part o hi són representats.

L’adopció d’aquest índex, calculat segons la nova metodologia de càlcul de costos treballada per l’Observatori de la Llet des de 2017, suposaria un pas endavant per garantir un preu just als productors de llet.

Radiografia del sector lleter

L’any 2011, hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres i ara n’hi ha 490. D’aquestes explotacions lleteres, 23 explotacions concentren gairebé una tercera part (el 31%) del total de vaques de llet de Catalunya. La capacitat de les explotacions lleteres a Catalunya és d’uns 77.000 caps de bestiar, dels quals 24.000 es troben en aquestes 23 granges.

S’impulsarà un índex de referència relatiu als costos de producció en el marc del Codi de Bones Pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC)

Precisament per evitar aquesta concentració, el Departament està treballant un nou decret d’Ordenació Ramadera que limitarà el nombre de caps de bestiar i evitarà grans explotacions i concentracions de vaques lleteres per poder fomentar les de mida mitjana i petita amb models més familiars.

A Catalunya es van consumir, l’any 2020, 63 litres de llet per persona, 11 quilos de iogurts i 10 quilos de formatge. Es destinen 44 euros l’any per persona a la compra de llet, 22 euros a iogurts i 79 euros a formatges.

Segons dades del Departament en una simulació de costos, aquest mes d’agost el preu real percebut pels ramaders va ser de 33,42 ct. d’€/litre, mentre que el mínim perquè el litre de llet sigui rendible se situaria en 37,41 ct. d’€/litre.

Foment del sector i diàleg continuat

El Departament va elaborar conjuntament amb un grup d’experts format per Administració, sector i especialistes procedents de diferents disciplines un Pla del sector làctic català 2017-2019. L’objectiu del Pla era fomentar el sector lleter català i crear noves oportunitats que garanteixin el seu desenvolupament i la viabilitat de les explotacions ramaderes.

Un cop finalitzat aquest Pla, el Departament ha continuat treballant en moltes de les mesures que s’hi incloïen com ara el Programa de llet a les escoles; la millora en la gestió de la producció de llet i en la competitivitat tant de productors com de la indústria transformadora; la promoció i diferenciació dels productes agroalimentaris catalans; el suport als productes ecològics; la promoció a la internacionalització; el suport a la innovació i transferència del coneixement, i el foment a l’associació de la producció per millorar la comercialització.

En aquest sentit, la Secretaria d'Alimentació ha facilitat també durant aquest 2021 la trobada amb tots els sectors implicats per fer possible el debat i la reflexió sobre el preu de la llet.