AGENTS RURALS

El 35,49% d'aspirants al Cos d'Agents Rurals són dones

Un total de 1.192 aspirants han realitzat l’examen de coneixements i aptituds de la convocatòria de 100 noves places.

FOTO1_AGENTS_RURALS
photo_camera El 35,49% d'aspirants al Cos d'Agents Rurals són dones / @agentsruralscat

Aquest dissabte ha tingut lloc la primera prova de la convocatòria d’accés per a 100 efectius de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals (Convocatòria 01/23). Un total de 1.192 aspirants (un 49,79% de les persones convocades) han realitzat l’examen de coneixements i l’examen d’aptituds a les dependències de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons dades provisionals.

Del total de persones que s’han presentat a les proves, les dones representen un 35,49%, tres punts per sobre de l’anterior convocatòria. Es tracta de la segona convocatòria que inclou un 40% de reserva de places per a dones. Aquesta reserva té com a objecte que el Cos d’Agents Rurals avanci en la normalització pel que fa al gènere de la plantilla, fet que sense mesures específiques no es produiria fins l’any 2.101.

FOTO1_AGENTS_RURALS
FOTO1_AGENTS_RURALS

La prova té caràcter eliminatori i obligatori i ha consistit en un qüestionari sobre coneixements en relació a les tasques del Cos. El segon test ha estat per valorar aptituds i serveix per avaluar els processos de raonament abstracte, espacial, verbal, numèric i perceptiu.

Les i els aspirants que superin aquesta primera fase encara hauran de realitzar la prova d’aptitud física, la prova d’adequació psicoprofessional; la prova mèdica i els coneixements de llengua.

Posteriorment a la fase d’oposició, caldrà passar la fase de concurs i el curs selectiu obligatori i eliminatori. Les persones que superin la fase de formació caldrà que realitzin un període de pràctiques d’uns sis mesos.

Anna Servent 2
Anna Servent, cap de Regió del cos d'Agents Rurals a l’Alt Pirineu / Feliu Sirvent

Actualment, la Direcció General d’Agents Rurals està formada per 500 Agents Rurals, 41 persones operadores de control i 40 persones que desenvolupen tasques administratives i tècniques de suport. En concret, el Cos d’Agents Rurals està format per 500 agents a tot Catalunya, dels quals només el 15% són dones.

300 efectius més

El Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR) preveu un increment de la plantilla fins l’any 2024 de 300 efectius, alhora que un increment de 50 places de personal tècnic, administratiu i personal laboral per consolidar l’estructura del mateix. L’objectiu és consolidar el cos i començar a desplegar les diferents categories professionals i els diferents grups especials i de suport que han de conformar el Cos d’Agents Rurals.

L’actual convocatòria de 100 places dona continuïtat a la de l’any anterior de 110 places i 15 places més dins del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a l’administració, i a la de 54 places, que es va convocar el mes de juny de 2020 i que fou la primera després d’onze anys. Aquests 54 nous efectius de la categoria d’Agent de l’escala bàsica ja estan en actiu. També està en curs la convocatòria de 35 places a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva.

Creixement del cos operatiu

És un objectiu del departament d’Interior l’impuls d’aquest Cos que vetlla per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient, defensa el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir.

Mostra d’aquesta aposta són l’increment de places d’Agents Rurals i sotsinspector/a i la publicació de convocatòries per a proveir-les; la inversió en la flota de vehicles, la tecnificació i la renovació de la uniformitat; també el decret de gener de 2023 de reestructuració del departament d'Interior que desplega el Cos, o el Pla de Bases.

Podeu consultar la informació de la convocatòria i les plantilles de correcció de les proves de dissabte al web https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/fes-te-agent-rural/convocatories/acces-a-agent-de-lescala-basica-01-23/