PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES

104 candidatures d’estudiants universitaris en el Pràcticum Odisseu a l’Alt Urgell i Cerdanya

Pel que fa a l’Alt Urgell i la Cerdanya, hi ha 17 ofertes presentades, dividides en 7 d’empreses privades, 7 d’entitats públiques i 3 del sector públic-privat.
Odisseu
photo_camera El projecte ODISSEU està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del DARP/odisseujove.cat

La cinquena edició del Pràcticum Odisseu 2020 ha superat les xifres de participació de totes les anteriors edicions de pràctiques. Enguany es compta amb 130 ofertes presentades per empreses i entitats de tot el territori rural Leader de Catalunya, 123 de les quals han rebut candidatures d’estudiants, deixant-ne únicament 5 de desertes i 2 que van ser retirades a l’últim moment per part de l’empresa. A aquestes ofertes hi opten 346 estudiants d’universitats catalanes que han presentat un total de 781 candidatures. Cada estudiant podia inscriure’s fins a un màxim de 5 candidatures.

Pel que fa a l’Alt Urgell i la Cerdanya, hi ha 17 ofertes presentades, dividides en 7 d’empreses privades, 7 d’entitats públiques i 3 del sector públic-privat. En aquestes ofertes, s’han rebut fins a 104 inscripcions, que representen el 13,32 % de les candidatures presentades al conjunt del Pràcticum 2020 a Catalunya. Aquesta xifra és la més alta de totes les edicions del Pràcticum Odisseu, fet que consolida el programa al territori i mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove. De les 17 ofertes d’ambdues comarques, 10 tenen possibilitat d’incorporació laboral.

Practicum Odisseu

Enguany, hi ha dues principals novetats en les pràctiques i és que hi ha hagut un augment de pressupost , amb el suport econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que suposarà la possibilitat d’oferir 82 ajuts de 900 € per les empreses i entitats, respecte els 72 ajuts de l’any anterior. La segona novetat és que l’estudiant rebrà una remuneració de 6 € mínim per hora, un augment respecte les edicions anteriors que permet passar de 1.500 € a 1.800 € la seva contraprestació total. Fins el 27 de maig, totes les empreses i ens del territori estan fent la selecció dels estudiants inscrits per decidir la persona que realitzarà les pràctiques Odisseu durant els mesos d’estiu.

A més de les direccions generals esmentades, les universitats catalanes i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, fan possible aquesta nova edició dels Ajuts al Pràcticum. Aquesta iniciativa forma part del projecte de cooperació Leader Odisseu i les seves entitats promotores són la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir d’una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, els 11 grups d’acció local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. El grup coordinador és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.