MUNICIPIS

Sort aprova un pressupost de prop de 4 MEUR amb els vots de Sumem i Gent de Poble i els contraris d'Endavant

Destaquen les partides inversores a la millora de la xarxa d'aigua als pobles i als equipaments esportius
Sort ple pressupostos
photo_camera Sort aprova un pressupost de prop de 4 MEUR / sort.cat

El passat 15 de febrer Sort va celebrar un ple municipal extraordinari amb l’objectiu d’aprovar els pressupostos municipals per aquest 2024. La proposta de pressupostos havia estat abans presentada i debatuda amb els grups de l’oposició i la urgència del ple extraordinari ha estat motivada per la recent notícia de que el secretari actual ha guanyat una altra plaça i abandonaria el seu lloc de treball el dilluns 19 de febrer.

El pressupost per aquest 2024 és de 3.882.418 €, i finalment va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i del grup de Gent de Poble i amb els vots en contra d’Endavant per Sort.

En resum, es pot dir que es una proposta de pressupostos continguts on s’intenta equilibrar la despesa ordinària amb els ingressos ordinaris i on les inversions previstes venen en la seva majoria finançada per ajuts de Diputació i Generalitat. De moment no s’han pogut incorporar altres ajuts que encara no estan en ferm, ni tampoc els del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) que segurament es donaran pel període 2025-29.

Tal i com va destacar l’alcalde Baldo Farré a nivell d’inversions s’ha incidit en fer una aposta important per invertir els 276.000€ d’un ajut de Diputació en obres de millora de la xarxa d’aigua potable a pobles i així millorar uns equipaments que poden ser clau davant d’un panorama de sequeres i d’emergència climàtica que ens obliga a reforçar tot el referent a la gestió de l’aigua. Amb les inversions previstes per aquest 2024, juntament amb les que es faran amb ajuts de l’ACA per abastament en alta de diferents nuclis, sumem més de 330.000€ en aquesta línia d’actuacions.

Sort ple pressupostos
Sort aprova un pressupost de prop de 4 MEUR / sort.cat

Una altra important inversió important ve determinada per una ajut específic de 492.000€ destinat a la millora dels equipaments esportius que tindran un paper rellevant en el proper Mundial de Caiac del 2027.

Altres inversions previstes són les previstes per a la pista esportiva del barri de la Solana (d’uns 86.000€) o les de la segona fase de l’skateparc (49.350€), així com també inversions necessàries a carrers de Seurí o d’altres previstes en edificis municipals (40.000€).

A tot això, cal sumar inversions indirectes en carreteres que vindran executades des del Consell Comarcal però decidides pel consistori.

Finalment cal destacar l’esforç fet en la revisió de despeses corrents per tal de buscar el màxim d’eficiència en tota la despesa pública sense comprometre les partides dedicades a àrees dels àmbits sociocultural, educatiu, de joventut, esportiu o festiu que s’han preservat fent fins i tot increments en ajuts de cultura i ajuts a entitats a través de convenis, així com també revisant a l’alça les partides destinades a festes majors de nuclis (900€ pe cada poble).

A un nivell estratègic es continuarà treballant per posar en marxa la sala de desfer i es continuarà treballant en projectes com Sobirà Dinàmic (un projecte d’agència de desenvolupament local format per tècnics de l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarca amb ajuts del SOC) i també es farà una aportació de la taxa turística del municipi a la recent creada associació de Turisme del Pallars Sobirà. Es tracta d’un projecte públic-privat format per 14 del 15 municipis de la comarca que pretén treballar de manera proactiva pel turisme, generant sinèrgies i cooperació en aquest àmbit, ja que és un sector que cal repensar i reformular plegats a nivell de territori. En aquest àmbit l’Ajuntament de Sort ja ha iniciat l’estudi del seu propi pla estratègic de turisme per tal de definir el futur d’aquest sector a nivell municipal apostant per un turisme més sostenible i en concordança amb la estratègia de la CETS (Carta Europea del Turisme Sostenible) que s’ha treballat amb el Parc Natural i altres municipis.

Tot i així, i tal i com el propi alcalde Baldo Farré va explicar, els municipis petits com Sort tot i ser capitals de comarca han de fer autèntics malabarismes per quadrar pressupostos i fer política activa. Son molts els fronts oberts i les necessitats, però amb un ingressos molt limitats que impedeixen arribar a una solució per tot. Per això, la tasca de l’equip de govern és planificar al màxim i buscar els recursos necessaris per executar les accions que es considerin prioritàries.