01.12.2022 |
Viure als Pirineus

Sort sancionarà els propietaris d'animals domèstics que incompleixin l'ordenança municipal

Les multes aniran des dels 100 euros als 20.000 euros en cas de no posar morrió als gossos definits com a potencialment perillosos

Sort
Imatge de Sort, la capital del Pallars Sobirà
Sort sancionarà els propietaris d'animals domèstics que incompleixin l'ordenança municipal

L'Ajuntament de Sort aplicarà, a partir d'avui 26 de juny el règim sancionador previst a l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics. Aquesta normativa regula la presència i convivència dels animals a la via pública i dona diverses recomanacions i obligacions per als seus propietaris, entre elles destaca que els gossos hauran d'anar amb collar i lligats amb cadena o elements similars. Amb aquesta ordenança els gossos no podran entrar en locals coberts de titularitat municipal i en els espais prohibits amb el corresponent rètol com Parc infantil del Riuet o Camp de Regates. Les multes poden anar dels 100 euros, per no col·locar rètols d'advertiment de gossos vigilants, als 20.000 euros, per no posar morrió als gossos definits com a potencialment perillosos.

Amb l'aplicació de la normativa queda prohibit que els animals de companyia defequin als parcs infantils o jardins, i que els seus propietaris no ho recullin quan ho facin a la via pública i a qualsevol lloc destinat al trànsit de persones.

L'ordenança considera una infracció lleu no col·locar rètols d'advertiment de gossos vigilants i ho sanciona amb multes que van de 100 a 400 euros. Embrutar les vies públiques serà considerat una infracció greu i podrà suposar sancions que van de 401 a 2.000 euros. I els propietaris de gossos perillosos sense corretja o morrió seran multats per infraccions molt greus amb multes que van dels 2.001 als 20.000 euros. 

Aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Sort s'emmarca en la campanya cívica 'Respectar és respectar-se', atès que, com a gestors de l'espai i el mobiliari públic, consideren que és important fer una crida respecte al que és de tots i posicionar-se contra les destrosses i actituds incíviques.

Sort sancionarà els propietaris d'animals domèstics que incompleixin l'ordenança municipal
Comentarios