La CUP denuncia que l'aigua de Montcortés no és apta pel consum humà

Acusen a l'Ajuntament de Baix Pallars de no informar als veïns que l'aigua que arriba a les cases té altes concentracions de paràmetres bacteriològics

photo_camera Pla obert de l'estany de Montcortés

La CUP Pallars ha denunciat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya que l'aigua de boca del poble de Montcortés no és apta per al consum humà. En aquest sentit, ha acusat a l'Ajuntament de Baix Pallars (Pallars Sobirà) de no informar als veïns del poble que l'aigua que arriba a les cases té altes concentracions de paràmetres bacteriològics. Segons la CUP, ja fa temps que els veïns es queixen que l'aigua que surt de les aixetes fa molt mala olor i alguns pateixen reiterades diarrees i mals de panxa. Això ha portat a demanar una analítica a la Diputació de Lleida que ha determinat que l'aigua de boca no és apta per al consum humà.

Des de fa uns 5 anys el poble de Montcortés s'abasteix de l'aigua de l'estany, a través d'una captació que deriva l'aigua a un dipòsit on és clorada per a destinar-la al consum humà. La captació volia ser una solució als nombrosos problemes d'aigua que afectaven al poble. 

Arrel de les queixes, en determinades reunions de poble, els veïns van demanar a l'Ajuntament de Baix Pallars que fes analítiques a l'aigua per tal de conèixer-ne la seva qualitat. En conseqüència, segons la CUP, la resposta de l'alcalde va ser que l'aigua de boca que abastia les cases era potable.

Una veïna va sol·licitar a l'Ajuntament l'informe de resultats analítics de l'aigua de boca del poble que havia fet la Unitat d'Aigües de la Diputació de Lleida i segons les anàlisis efectuades pel laboratori Ilersap el 18 de juliol, es conclou que l'aigua de boca del poble de Montcortés no és apta per al consum perquè supera els valors paramètrics de bacteris coliforms (752 UFC/100 mg quan el màxim tolerat és 10 UFC/ 100 mg), del bacteri Escherichia Coli (5 UFC/ 100 mg quan hauria de ser 0) i del recompte de colònies a 22 ºC (112 UFC/ ml quan el màxim admès hauria de ser 100 UFC/ ml).

Segons la CUP la mateixa veïna, quan va veure la gravetat de la situació, va sol·licitar per escrit a l'Ajuntament que informés de manera immediata d'aquesta situació als veïns de Montcortés, que estan consumint aigua no potable diàriament i contaminada per bacteris fecals, però a dia d'avui encara no se n'ha informat al veïnat. Així mateix, també ha sol·licitat còpia dels informes dels resultats analítics d'entre 2015 i 2017, informació pública que encara està pendent que se li entregui.

La CUP Pallars ha presentat denúncia a l'Agència de Salut Pública de Catalunya per aquesta situació i insta a què es prenguin les mesures pertinents per abastir Montcortés d'aigua potable apta per al consum humà, que s'informi degudament a la població de la situació i que es depurin les responsabilitats que es puguin derivar de les accions que atempten contra la salut pública. 

Més a Pallars Sobirà