SEQUERA

Tremp aplica mesures per millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua

La instal·lació de comptadors electrònics, la reparació de fuites i l’aprovació inicial d’una ordenança municipal per regular els usos situen la gestió de l’aigua com una de les prioritats del consistori.

Imagen de WhatsApp 2023-11-06 a las 13.05.26_e8b53826
photo_camera Tremp aplica mesures per millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua / tremp.cat

L’Ajuntament de Tremp fa mesos que treballa per portar a la pràctica una sèrie de mesures que contribueixin a estalviar i millorar la gestió de l’aigua.

En aquesta línia, s’han  reparat una vintena de fuites d’aigua que s’havien detectat a finals d’any a la xarxa d’abastament. Així mateix, Aigües de Tremp ha dut a terme la substitució dels comptadors mecànics per d’altres de digitals que permeten una gestió més eficient, així com monitoritzar qualsevol incidència amb el sistema de telemesura.

Imagen de WhatsApp 2023-11-06 a las 13.02.59_0cfa34cb
Tremp aplica mesures per millorar l'eficiència de l'ús de l'aigua / tremp.cat

A més a més, l’Ajuntament ha aprovat una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i els seus usos en situació de sequera, que permetrà aplicar les mesures d’estalvi d’aigua en cas que sigui necessari.