LITERATURA

Conovoquen el 27è concurs de narrativa Vent de Port

Convocat per l'associació cultural 'La Casa del Sol Naixent', amb el suport de l'ajuntament de Tremp, està dotat amb 2.100 euros.
Joan Graell
photo_camera L'escriptor Joan Graell, guanyador de la 25a edició del Premi Vent de Port

L'associació cultural 'La Casa del Sol Naixent', amb el suport de l'ajuntament de Tremp, ha convocat la 27a edició del Premi Vent de Port de contes. Aquest premi està dotat amb 2.100 euros. Aquestes són les bases:

1.   El premi Vent de Port es concedirà al millor conte de temàtica lliure.

2.   Cada autor podrà concursar amb una sola obra, i l’autoria n’haurà de ser individual.

3.   Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana. No podran haver estat premiats anteriorment, ni trobar-se pendents de resolució en cap altre certamen.

4.  L’extensió no excedirà els vuit fulls, impresos a una sola cara i a doble espai. El text haurà d’estar mecanografiat en la tipografia Times New Roman, amb un cos de 12 punts.

5.   El conte guanyador serà publicat per Pagès Editors, juntament amb els millors treballs escollits pel jurat. La participació al premi implica, en el cas dels autors seleccionats per formar part de la publicació, la cessió dels drets d’explotació de l’obra a l’associació convocant. Si no s’és guanyador, aquests drets retornaran als autors després d’un any de l’edició del llibre. Així doncs, un cop emès el veredicte del jurat, els autors no podran renunciar a la publicació dels contes i els hauran de trametre a l’organització en format digital.

6.   El termini d’admissió d’originals comença el dia 23 d’abril de 2020 i acaba el dia 11 de setembre de 2020.

7.   El jurat del premi estarà format per Vicenç Llorca, Ada Castells, Rosa Maria Gurrera i Josep Fabà.

8.   S’hauran de trametre cinc còpies impreses dels treballs en el format especificat, en cinc exemplars, a La Casa del Sol Naixent, apartat de correus núm. 10, 25620-TREMP (Pallars Jussà). Els exemplars no podran contenir cap element que en permeti la identificació de l’autor. En un sobre tancat s’adjuntaran les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic. A l’exterior del sobre només apareixerà el títol del conte.

9.  Un cop el jurat hagi escollit el conte guanyador i els finalistes, el veredicte es farà públic al blog oficial del premi.

10.  No hi ha cap límit d’edat per a participar-hi.

11.  Els originals no seran retornats. En cap cas se’n farà ús, llevat d’aquell estrictament relacionat amb el premi.

12.  Els autors dels contes seleccionats es comprometen a aparèixer a la publicació amb el seu nom i cognoms. En cas que l’autor ho desitgi, també hi podrà aparèixer un pseudònim.

13.  El premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent. El guanyador rebrà la dotació econòmica en concepte de premi i d’avançament dels drets d’autor. Tant el guanyador com els finalistes rebran dos exemplars de la publicació.

14.  Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri, qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

15.  La participació al premi implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos al correu electrònic [email protected]

Rosa Gurrera, guanyadora de l'edició anterior

El jurat de la 26ª edició del Premi Vent de Port, compost per Vicenç Llorca, Ada Castells, Joan Graell i Josep Fabà; després d’examinar la totalitat dels contes presentats, atorgà per majoria el premi a l’obra Els camins de Déu de Rosa Gurrera Martínez.

bases exterior 2020