MUNICIPIS

Llívia aprovarà, aquest dijous, el pla de sanejament econòmic i financer que li exigeix la Generalitat

Implica la concreció de mesures per corregir, dins el termini establert, la situació d’insolvència financera en la qual es troba l’ajuntament.
Pla obert de l'exterior de l'edifici de l'Ajuntament de Llívia i el Museu Municipal de Llívia (Cerdanya). Imatge del 16 de novembre de 2021. (Horitzontal)
photo_camera Exterior de l'edifici de l'Ajuntament de Llívia / Albert Lijarcio

L’Ajuntament de Llívia aprovarà, aquest dijous, en la sessió extraordinària que se celebrarà a les 19 hores, el pla de sanejament que li ha requerit la Generalitat de Catalunya, a conseqüència de l’incompliment de les ràtios de solvència al tancament de l’exercici del 2022. El pla de sanejament de Llívia és a tres anys —pel període que comprèn els anys 23-26—. En general, un pla d’aquestes característiques implica la concreció de mesures econòmiques valorant l’impacte futur en els ingressos i les despeses per la necessitat de corregir, dins el termini establert, la situació d’insolvència financera en la qual es troba l’ens.

Aquest document, que recull les propostes de control financer per part de l’Ajuntament de Llívia, haurà de ser aprovat, després, per la Generalitat de Catalunya. L’administració catalana tutelarà, durant aquest període, l’execució eficient del pla.

Romanent negatiu
Un dels factors que determina la insolvència d’un ajuntament és, entre altres, el romanent de tresoreria. En aquest cas, l’Ajuntament de Llívia va tancar l’any 22 amb un romanent negatiu. El document argumenta que el pla ve “motivat pel romanent de tresoreria per despeses generals ajustat amb un signe negatiu i la magnitud d’estalvi net també de signe negatiu a la liquidació de l’exercici del 2022. El motiu del signe negatiu és, entre altres, a una disminució dels drets reconeguts per tributs en l’exercici del 2022 i a un augment de la despesa corrent i pendent de pagament”.

Pla obert de l'exterior de l'edifici de l'Ajuntament de Llívia i el Museu Municipal de Llívia (Cerdanya). Imatge del 16 de novembre de 2021. (Horitzontal)
Exterior de l'edifici de l'Ajuntament de Llívia / Albert Lijarcio

El pla de sanejament que s’aprovarà dijous ja preveu tancar el 2023 amb un romanent positiu. De fet, els romanents dels exercicis següents, pel 2024, 2025 i 2026, segons les previsions del pla, van en línia ascendent i creixen fins a doblar la xifra del 2023.

Per corregir la situació financera municipal actual, el pla inclou mesures com ara el rigor, el control i la reducció de les despeses —tancar els banys termals o l’anul·lació provisional dels sous dels regidors són alguns dels exemples— i augmentar els ingressos.

Increment de taxes i impostos
El govern local ha modificat, actualitzat i reactivat diferents ordenances, de taxes i d’impostos municipals. Amb aquesta mesura —obligada en part pel que recull el mateix pla de sanejament, pla que té per objectiu reconduir la situació econòmica—, s’augmentaran els ingressos municipals. Així, per no citar tots els expedients que passaran per la sessió —disposeu del document plenari íntegre a l’enllaç inferior d’aquesta publicació, que recull els 15 expedients— s’augmenta l’IBI i la recollida de les escombraries, es reactiva a la baixa la taxa del cementiri o es modifica l’ordenança d’aprofitament d’ocupació de la via pública.

En el cas de l’IBI, augmentarà un 6,5% aquest any, igual que la taxa d’escombraries. El govern recorda que aquests increments són “obligats i necessaris per a l’estat financer municipal” i que, malgrat tot, s’han incrementat de forma “mesurada”. L’ordenança que regula la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic s’ha modificat i recull els preus per l’ocupació, aplicació que es farà per primera vegada a Llívia.

Finalment, entre les ordenances que s’aprovaran en el ple, destaca la reactivació de la taxa del cementiri —que des del 2014 no es cobrava— i la modificació de la taxa pels guals i pilones en accessos d’aparcaments privats a Llívia.

Inversions
En l’actual situació econòmica, i seguint la proposta del pla de sanejament, les inversions es veuen afectades. Això no obstant, tot i que la previsió del 2024 serà d’una inversió inferior a la dels dos últims anys, en el 2025 i en el 2026, seguint les hipòtesis del pla, les xifres d’inversió seran de 500.000 i 600.000 euros, respectivament. Aquesta inversió final és superior a la mitjana dels últims 10 anys a Llívia.