RECS

L'Ajuntament de Llívia lidera el projecte de regularització del Canal de la Peixera del Molí

El consistori convoca una assemblea extraordinària, renova els estatuts i promou l’actualització el cens d'usuaris i tandes.
Captació d'aigua del canal d'Angostrina Ajuntament de Llívia Jordi Pardinilla
photo_camera Captació d'aigua del canal d'Angostrina / Ajuntament de Llívia / J.P.V.

Posar ordre. Aquesta és la màxima en el procés que ha iniciat l'Ajuntament de Llívia amb la regularització del Canal de la Peixera del Molí. El punt d'arrencada va ser el passat 22 de juliol de 2023, amb una primera assemblea. Dissabte passat, 13 de gener, però, es va celebrar al poliesportiu de Llívia, una segona convocatòria d’assemblea extraordinària que va aplegar 36 usuaris —en representació d'un centenar de beneficiaris–, que ja va donar els seus primers fruits. L'Ajuntament defensa la necessitat d'actualitzar la gestió del canal i ja es van presentar uns estatuts renovats als membres assistents. Els estatuts van ser aprovats inicialment.

"Els usuaris del canal de la Peixera del Molí no s’havien reunit, si no tenim en compte aquestes dues últimes assembles extraordinàries, des del 2013. I, el funcionament del canal està regulat per un document de l'any 1956, d'acord amb uns estatuts que són de l'any 1860. Així no podem fer res. Cal, primer, renovar els estatuts, saber el cens real dels usuaris que es beneficien de l'aigua d'aquest canal i actualitzar les tandes de reg", ha explicat l'alcalde de Llívia, Albert Cruïlles. Aquest procés ha servit també per renovar la junta de govern del canal, la qual cosa ha de permetre que la comunitat de regants pugui demanar subvencions, per exemple. "S'ha de fer per poder dur a terme, per exemple, obres de manteniment, demanar subvencions o tirar endavant projectes. Si l'entitat no està formalment constituïda no es poden iniciar aquests tràmits", ha dit Cruïlles.

Captació d'aigua del canal d'Angostrina Ajuntament de Llívia Jordi Pardinilla
Captació d'aigua del canal d'Angostrina / Ajuntament de Llívia J.P.V.

La nova junta de la comunitat de regants està presidida per l'alcalde de Llívia, Albert Cruïlles. Ramon Abellanet ha sortit elegit com a president executiu; Tomàs Isern, tresorer i Carles Moner, secretari. I com a vocals, actuaran Marc Torrent, José Maria Delgado i José Antonio García Abia.

Un treball d'endreça
Gràcies a aquest treball que ha iniciat l'Ajuntament de Llívia, ara se sabrà quines cases, pisos i jardins estan connectats al canal de la Peixera del Molí, així com els propietaris dels camps i pagesos que s'aprofiten d'aquest recurs. Amb el cens actualitzat, l'Ajuntament de Llívia ja ha anunciat que s'aplicarà la quota corresponent –quota que no es pagava des de feia molts anys–. La proposta, acceptada pels assistents durant la celebració de l'assemblea extraordinària, és: 15 euros per hectàrea, en el cas dels pagesos (5 euros el jornal); 25 euros, les cases unifamiliars i individuals amb jardins i, 15 euros, els pisos en comunitats amb jardí.

El Canal de la Peixera del Molí agafa l'aigua dels rius d’Estaüja, Angost i Segre.

El canal d'Angostrina
El mateix dissabte, també es va celebrar l'Assemblea Ordinària del canal d'Angostrina. En aquest cas, la principal problemàtica del canal és el seu estat de deteriorament i de les obres de manteniment que cal dur a terme. De fet, a l'assemblea es va aprovar l'execució d'unes millores, per impermeabilitzar el canal i evitar fuites d'aigua, que afecten el tram del canal a l'Alta Cerdanya, dins del terme d'Angostrina. Les obres i treballs de neteja del canal seran duts a terme a partir del dilluns 18 de març al divendres 22 de març de 2024. Durant aquest període s'haurà de tallar el canal per a la correcta finalització de l'obra.