CAÇA

Es comptabilitzen a Andorra 1.168 isards, la xifra més alta dels darrers 20 anys

El govern d'Andorra fixa en 168 el total de captures permeses per a la setmana de la caça de l’isard, que tindrà lloc del 15 al 22 de setembre.
Isard Andorra
photo_camera Un exemplar d'isard a Andorra

La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del govern d'Andorra, Silvia Calvó, s’ha reunit aquest dilluns per aprovar el pla de caça de l’isard del 2019. Així, després de la reunió s’ha aprovat l’ordre ministerial que fixa en 168 el total de captures permeses per a la setmana de la caça de l’isard, que tindrà lloc del 15 al 22 de setembre.

El nombre total de captures previstes té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és d’un total de 841. A més, també s’estableix considerant l’índex de creixement, que ha estat d’un 21,88% i l’índex de captura del 20%. El nombre total de captures permeses representa que es podrà caçar un isard per cada colla d’un mínim de quatre caçadors, ja que s’han inscrit un total de 556 caçadors.

A més, si a aquesta xifra se li sumen els isards comptabilitzats al vedat d’Enclar, s’arriba als 1.168, la més alta dels darrers 20 anys.

Reunió Isard Andorra

L’increment s’atribueix a un bon creixement de la població i a les condicions climatològiques i caloroses de l’estiu que han permès una abundància dels animals en les zones més fresques del país. En aquest sentit els representants ministerials han agraït especialment la important participació dels caçadors en els recomptes.

Pel que fa a la salut de l’espècie, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del govern d'Andorra disposa d’un pla de vigilància sanitària que fa el seguiment del pestivirus en col·laboració amb el Cos de Banders. Des del setembre del 2018 s’han analitzat 81 mostres de melsa (procedents de 80 captures dins del territori andorrà i d’un animal recuperat mort el febrer del 2018) que indiquen que cap dels 81 isards eren portadors de pestivirus. L’índex de fertilitat global, que s’ha situat en 0,8, i l’índex de creixement, que és del 24,7%, conclouen que la prevalença de la malaltia es manté estable amb una incidència mínima dins la població actual d’isards del país. També s’han recuperat 153 mostres d’hisops conjuntivals per fer el seguiment de la queratoconjuntivitis infecciosa que pot afectar l’isard. En cap mostra s’ha detectat l’agent etiològic de la malaltia.

Les dates previstes per constituir les colles de caça de l’isard, mitjançant el web www.e-tramits.ad són del 26 d’agost al 4 de setembre, ambdós inclosos, i cada colla haurà de ser de quatre caçadors com a mínim. Les captures previstes es repartiran de manera que n’hi hagi una per a cada una de les colles d’un mínim de quatre caçadors. En cas que hi hagi captures restants es farà el sorteig d’aquestes el 9 de setembre entre els 83 caçadors que han col·laborat en els censos o que van aportar la mostra orgànica en el pla de caça anterior. Les anelles de captura es podran recollir del 9 al 13 de setembre al Servei de Tràmits del Govern.

En la reunió de la Comissió es recorda l’existència d’un punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, tot i mantenir l’obligació de comunicar la captura al cos de banders.

Vedat de caça d’Enclar

En concret, al vedat de caça d’Enclar s’han comptat 327 exemplars. La Comissió de Caça ha aprovat el pla de caça d’aquest vedat amb un total de 39 captures selectives i una de trofeu mascle. Representa un índex de captura del 12,23%.