MUNICIPIS

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell rep, durant el 2022, menys queixes i atén més consultes

Aquesta sindicatura ha portat a terme un total de 76 actuacions que es tradueixen en 54 queixes rebudes i 22 consultes realitzades per part de la ciutadania. 
20230313_114903 (1)
photo_camera Anna Martí Pellicer, Síndica Municipal de Greuges de la Seu d'Urgell / laseu.cat

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha rebut menys queixes per part de la ciutadania durant el passat 2022, però ha atès més consultes i ha realitzat més assessoraments, augmentant el nombre d’actuacions totals. Aquestes dades es desprenen de l’informe anual sobre la seva actuació que aquesta tarda presentarà davant el consistori municipal en el marc d’un ple extraordinari.

Així, doncs, si aquesta sindicatura va rebre l’any 2021 un total de 56 queixes, el passat 2022 han estat un total de 54 queixes, mentre que el nombre total de consultes que ha assessorat han estat 22, sis més que les que va rebre l’any 2021(16). Val a dir que 7 d eles actuacions pertanyen a d’altres municipis de la comarca de l’Alt Urgell.

20230313_114232
Anna Martí Pellicer, Síndica Municipal de Greuges de la Seu d'Urgell / laseu.cat

Del total de les 76 actuacions realitzades per la Síndica, 58 s’han presentat de manera presencial, mentre que 10 s’han fet arribar per correu electrònic i 8 s’ha fet telefònicament. Tal i com explica Anna Martí, “els ciutadans i ciutadanes prefereixen el tracte presencial a l’hora de presentar una queixa o una consulta”.

Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, les dones segueixen sent les que prenen més la iniciativa, amb un total de 31, per davant dels homes que han estat un total de 20. Durant el 2022, un total de 17 col·lectius i 8 parelles van presentar davant la Síndica alguna queixa o consulta. Per franges d’edat ressalta que 42 són de persones entre 18 i 55 anys; 34 de persones de més de 55 anys; i cap de persones de menys de 18 anys.

Actuacions

En l’informe de la Síndica Municipal de Greuges es destaca que la majoria de les actuacions es concentren en l’espai públic i en el servei a les persones. En paraules de la pròpia síndica: “Si ho comparem amb l’any anterior, veiem que novament han augmentat els problemes relacionats amb la via pública, que han passat de 52 a 54, i l’àrea de serveis a les persones també s’hi concentren les queixes amb un total de 22 atencions, 5 més que en l’any anterior”.

IMG_9181 (1)
Anna Martí, presentant el balanç de la Síndicatura de Greuges de la Seu d'Urgell / laseu.cat

Així, respecte a la tipologia de les 76 actuacions, 54 fan referència a l’espai públic: 22 qüestions relacionades amb la via pública, 12 sobre habitatge, 5 sobre medi ambient i neteja i 4 sobre el mercat setmanal, com àmbits més destacables. Al respecte, la síndica explica en el seu informe que “hem de tenir en

La síndica també ha recollit un total de 22 actuacions relacionades amb els serveis a les persones, destacant 6 en qüestions de serveis socials i 3 sobre sanitat, les més nombroses d’aquest bloc.

Pel que fa al bloc d’administració general, durant el 2022 no es va rebre cap queixa ni consulta.

En resum, Anna Martí remarca en la memòria de 2022 que “encara patim les conseqüències d’una pandèmia que ha agreujat problemàtiques ja existents com la de l’habitatge i en fa aflorar d’altres com la de la solitud sobrevinguda i la de la vulnerabilitat de la infància i l’adolescència”. Al respecte, la síndica afegeix que “convé persistir en iniciatives que tendeixin a alleugerir l’impacte de la manca d’habitatge assequible i social a la Seu d’Urgell, canals d’informació dirigits a les persones interessades, especialment el jovent, i apostant per la mediació entre propietaris i llogaters quan està en perill la continuïtat a l’habitatge. En el mateix context, cal remarcar que la defensa del dret a un habitatge digne implica també la garantia dels subministraments bàsics (aigua, gas i llum)”.

Estat dels expedients

Actualment, 9 expedients resten en tràmit, mentre que 26 han estat assessorats; 21 s’han mediat a través d’una solució amistosa, 19 han estat recomanats i només 1 no ha estat admès a tràmit.

Comparativa

L’informe presentat també hi queda plasmada una comparativa de les actuacions realitzades entre els anys 2018 i 2022 on es pot observar l’augment del nombre d’actuacions realitzades per la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell:

·       Any 2018: 13 consultes i 30 queixes (43 actuacions).

·       Any 2019: 10 consultes i 50 queixes (60 actuacions).

·       Any 2020: 25 consultes i 33 queixes (58 actuacions).

·       Any 2021: 16 consultes i 56 queixes (72 actuacions).

·       Any 2022: 22 consultes i 54 queixes (76 actuacions).