MUNICIPIS

La Seu obre la convocatòria dels ajuts per rehabilitar i repintar porxos i façanes del centre històric

Del 27 de novembre al 7 de desembre pels edificis amb porxos dels carrers Major i Canonges, i Castellciutat. De l’11 al 20 de desembre, per a la resta d’edificis.
Carrer dels Canonges la Seu 2
photo_camera Carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell / Feliu Sirvent

L’Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert a partir d'avui la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació i pintura de porxos i façanes d’edificis ubicats al centre històric de la Seu d’Urgell i Castellciutat. 

Concretament a partir d'aquest dilluns 27 de novembre i fins el dia 7 de desembre es podran presentar les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dins del carrer Major i del carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell, així com també els edificis ubicats a Castellciutat

De l’11 al 20 de desembre es podran presentar les sol·licituds d’actuacions a la resta d’edificis que no s’incloguin en la primera fase d’aquesta convocatòria. 

Carrer dels Canonges la Seu 1
Carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell / Feliu Sirvent

Així, tindran dret a obtenir una subvenció totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer actuacions o les hagin fet durant el 2023 en un edifici ubicat en els següents carrers: 

 • Carrer Major i carrers adjacents (que van a parar a aquest carrer).
 • Carrer Canonges i carrers adjacents (que van a parar a aquest carrer).
 • Carrer Sant Josep de Calasanç
 • Passatge de la Missió
 • Plaça del Carmen
 • Carrer de la Muralla
 • Carrer del Pou
 • Carrer del Carmen
 • Carrer de la Creu
 • Carrer de l’Estret
 • Carrer de la Palma
 • Placeta de Sant Nicolau
 • Pati Palau
 • Carrer de Sant Agustí
 • Carrer de la Roda 

Val a dir que la sol·licitud de subvenció només es podrà demanar de manera telemàtica a través d’un formulari que hi haurà a la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Cal recordar que és necessària l’autentificació amb identitat digital per a poder-la tramitar. 

Castellciutat
Plaça de l'Arbre de Castellciutat / Feliu Sirvent

Import i despeses subvencionables 

Si l’actuació es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell, l’ajut pot arribar a un 85% de la inversió. En el cas que els industrials no siguin de la Seu, l’ajut es limitarà a un màxim del 60% de la inversió realitzada. 

L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana i de 3.000 euros si en té més d’una.   

Cal recordar que la pintura que es faci servir per pintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal. 

Els ajuts aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2023 que compta amb un import de 35.000 euros.