L'Alt Urgell participa al servei de primera acollida proposat per la Generalitat

La iniciativa permet a les persones immigrades i retornades a Catalunya la formació i la certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

El Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell es suma a la iniciativa que ha proposat el Govern de la Generalitat de Catalunya de posar a l'abast de les persones immigrades i retornades un servei de primera  acollida, en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, agents socials i entitats especialitzades. Aquest servei té com a objectiu promoure l'autonomia personal, així com la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania.

La tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i portaveu del Consorci, Anna Vives, ha manifestat que “es tracta d'un servei que es suma a les diverses iniciatives ja existents en matèria d'immigració; aquest nou programa estructura les accions que es duien a terme, quantifica les hores formatives i posa especial èmfasi en els coneixements de l'idioma i d'inserció laboral”.

Per accedir a aquest servei, cal adreçar-se tant al Consorci d'Atenció a les Persones com a les oficines gestores del padró municipal de cada ajuntament on es donarà tota la informació necessària al respecte. 

Servei de primera acollida

Aquest servei s'inicia amb una entrevista i l'acompanyament de l'usuari, que inclou una sessió de benvinguda al municipi, formació i certificació d'uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. 

La formació es realitza a través de tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

El professional del servei d'acollida informarà als usuaris de com fer el reconeixement dels coneixements i quina formació és admesa en cada cas.