Dimecres 31 de juliol s'acaba el termini d'inscripció a la beca de recerca històrica de Ciutat d'Urgell

Aquestes subvencions, que seran bianuals, són fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través de l’Arxiu Comarcal.

bEQUESee (1)
photo_camera Primera Beca de Recerca Històrica de Ciutat d'Urgell.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través de l’Arxiu Comarcal, han convocat la primera edició de la beca Ciutat d’Urgell de recerca històrica sobre la comarca alturgellenca. Aquestes subvencions són bianuals, i per tant, la convocatòria d’enguany inclou el 2019 i 2020.

L’objectiu d’aquestes subvencions és atorgar una beca d’investigació per un treball de recerca històric inèdit sobre algun aspecte que formi part de la història de l’Alt Urgell i en el que tingui una presència rellevant el municipi de la Seu d’Urgell. L’alcalde en funcions de la Seu d’Urgell en convocar la beca, Albert Batalla, va destacar que “amb aquesta beca volem reforçar la bona dinàmica d’investigació i recerca històrica que s’ha generat en els darrers anys en el nostre territori, com es demostra en l’interès creixent, per exemple, del cicle Parlem d’Història”. 

Poden optar a aquesta beca les persones investigadores a nivell individual que presentin una proposta de recerca d’acord amb les bases. Les persones candidates hauran d’acreditar com a mínim la titulació universitària de llicenciatura o grau.

La beca Ciutat d’Urgell està dotada amb 4.000 euros. Val a dir que s’atorgarà un màxim d’una beca a cada convocatòria.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar presencialment o telemàticament. Els aspirants que la presentin en format telemàtic hauran d’accedir al Catàleg de Tràmits a http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà aquest dimecres dia 31 de juliol de 2019.

Jurat 

La valoració de les sol·licituds presentades a aquesta beca la realitzarà un jurat format per l’alcalde o regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; dues persones designades per l’Ajuntament urgellenc (Lluís Obiols, arxiver municipal, i Carmen Xammar, historiadora); i dues persones designades pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Carles Gascón, tècnic de patrimoni cultural; i Julio Quílez, director de l’Arxiu Comarcal).

La persona que obtingui aquesta beca haurà de presentar els informes previstos a l'article 15 cada 6 mesos, llevat que el Jurat consideri convenient demanar algun informe especial en un termini inferior als 6 mesos. La resta de qüestions vinculades al seguiment dels treballs es farà en la forma prevista a l’article 15 de les bases d’aquesta subvenció.

El lliurament del treball complert s’haurà de fer en el termini màxim d’un any a partir de la data de la notificació de la concessió de la beca. El Jurat podrà ampliar aquest termini fins un màxim de 3 mesos en la forma i casos previstos a les bases.