Opinió

Educació, pedagogia i ensenyament.

El repte que tenim amb l’educació és molt gran. Els fets com el de l’escola de la Sagrera a Barcelona en són una prova.

El repte que tenim amb l’educació és molt gran. Els fets com el de l’escola de la Sagrera a Barcelona en són una prova. Els professors, mestres i educadors en general són la primera línia de la societat, que s’ha d’enfrontar dia a dia amb les noves generacions que pugen i les seves famílies:  acullen els fills d’aquesta societat que hauran de contrastar les vivències culturals dels seus orígens diversos i la proposta col·lectiva que ofereixen els centres educatius a instàncies de les institucions avalades periòdicament per la població.

És per tant, una gran responsabilitat estar al davant d’aquesta tasca pedagògica que és l’ensenyament. I és també responsabilitat de les institucions donar tot el suport logístic als qui estan al capdavant afrontant totes les incidències que es presenten diàriament.

Tots els centres que acullen nens i nenes han de ser considerats centres educatius i per tant han de ser tractats com a tals encara que depenguin de diferents institucions. Si parlem dels ajuntaments veurem que en llurs centres, els règims interns de la llar d’infants i les escoles artístiques s’hauran d’equiparar als centres regits per la Generalitat, horaris: temps de permanències en el centre, hores lectives, calendari anual...  Si no ho fem vol dir que no estem valorant prou aquesta tasca educativa que pretenem defensar.

El futur de la nostra societat depèn en bona part, de la formació integral dels nostres nois i noies, no només dels resultats acadèmics, si no dels valors que entre tots, famílies i ensenyants, els hàgim pogut transmetre. Sociabilitat, treball en equip, esforç, constància, reconeixement de la feina dels companys, valentia per dir la pròpia opinió, autocrítica, el creixement emocional, el sentit positiu i constructiu...  aquests valors es transmeten amb anys de treballar col·lectivament amb infants i joves en les aules, en les cases, en escenaris artístics, convivències, colònies, intercanvis...

El reconeixement de la feina dels educadors, mestres i professors per part dels polítics ha de ser diàfana també en la nostra ciutat. Cal establir la confiança imprescindible que aquests professionals necessiten per dur a terme la delicada tasca pedagògica.