28.01.2022 |

No aprovar els pressupostos, no és bloquejar la ciutat

No aprovar els pressupostos, no és bloquejar la ciutat

Aquest any el grup d’ERC a la Seu d’Urgell hem decidit no donar suport al govern municipal per l’aprovació dels pressupostos municipals. A continuació detallo els arguments que ens han dut a prendre aquesta decisió:

En primer lloc, l’avantprojecte de pressupostos se’ns ha presentat gairebé a l’equador de l’anualitat, a mitjan de maig. Al nostre entendre aquest calendari no és acceptable, ja que segons el nostre criteri els pressupostos s’haurien de posar a sobre la taula a finals d’estiu o com a molt principis de tardor, per tal de poder-los portar al ple abans de finalitzar l’any, i així disposar d’una de les eines més fonamentals per l’ajuntament des de l’1 de gener. A les alçades de l’any que ens trobem, creiem que no té massa sentit aprovar un pressupost que en el cas d’aprovar-se tindria una vigència de tant sols uns pocs mesos.

En segon lloc, tenim l’experiència d’haver aprovat el pressupost del 2016, on vam acordar un decàleg a canvi del nostre vot afirmatiu. Un cop transcorregut l’any hem pogut constatar que tan sols 3 dels punts acordats s’havien materialitzat, per tant no podem estar satisfets ni podem donar per bo aquest acord. Dels punts no materialitzats podem entendre que algun no es realitzés ja que durant el transcurs de l’any es van presentar oportunitats que justificaven la demora, però altres punts no es van materialitzar, al nostre entendre, per falta de voluntat política. També en la mateixa línia, no podem estar satisfets del grau de compliment de les mocions aprovades al ple. Tot plegat ens ha dut a no poder donar suport als pressupostos d’enguany, que cal dir que són molt semblants als presentats l’any anterior, fet que suposa que la seva pròrroga no és un daltabaix per a la Seu, al mateix temps que emplacem al govern municipal i a la resta de grups a començar a treballar en els pressupostos del 2018.

Tot i no aprovar els pressupostos la voluntat del nostre grup no és de bloquejar la nostra ciutat, per tant hi ha un altre document que segons el nostre criteri també és de vital importància pel municipi, és tracta del pla d’inversions, document que nosaltres estem disposats a debatre ja que som plenament conscients que la Seu necessita un seguit d’inversions que no poden esperar. Ara bé, estem al juliol i no estem disposats a entregar un xec en blanc al govern municipal, per tant la nostra voluntat és la d’anar aprovant les inversions que siguin necessàries i que es puguin materialitzar en el que queda d’any. Entre aquestes inversions, com és lògic, també hi figuraran aquelles que s’han aprovat amb les mocions que el nostre grup ha presentat o ha donat suport al ple municipal.

Per tot l’exposat, al nostre entendre, l’opció que hem adoptat és la més lògica amb la nostra acció al consistori municipal i alhora no suposa cap bloqueig per a la nostra ciutat, és a dir, no donar suport als pressupostos, al mateix temps que donem resposta amb el pla d’inversions a les necessitats del nostre municipi.

No aprovar els pressupostos, no és bloquejar la ciutat
Comentarios