Vídeos

EL PIRINEU EN TINTA cap 15

Us presentem tres llibres amb les Guerres Carlines com a teló de fons: - La Guerra Gran al Pirineu. Josep Albert Planes Ball i Lluís Obiols Perearnau (ed.) Anem Editors - Per Déu, per la Pàtria i el Rei. Amadeu Gallart. Edicions Salòria - La Companyia Nòrdica. Albert Villaró. Columna Edicions