15.07.2020 |
ribat
ALTA RIBAGORÇA
Ribatònics, la música tradicional de la Ribagorça
Els Ribatònics són especialistes en música tradicional.

Ribatònics, la música tradicional de la Ribagorça

Ribatònics és un grup de música tradicional formada per gent de l'Alta Ribagorça catalana i aragonesa; es va formar l'any 2012 a partir dels alumnes…