01.12.2020 |
Quaranta
Cerdanya
Una trobada dels Amics de Cerdanya. Foto: Jordi Pardinilla.

Quaranta anys dels Amics de Cerdanya

Aquesta entitat va néixer el 1977 amb el propòsit de donar cobertura legal a la revista comarcal Rufaca