Opinions de Joan Girona

Joan Girona

Aigua i aliments a les conques de l’oest català

Catalunya està ubicada bàsicament en tres conques hidrogràfiques: les Conques Interiors de Catalunya (CI) que seria la part més oriental del territori, la Conca de l’Ebre (CE) que comprèn les terres regades per l’Ebre i els seus afluents (Segre, Nogueres...) i la Conca Atlàntica (CA) que…