24.09.2020 |
Jordi Cortada i Echauz
Jordi Cortada i Echauz
Gerent Regió Sanitària Lleida i Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran