27.06.2022 |
Ferran Accensi
Ferran Accensi
Ferran Accensi, vicepresident quart i diputat de Finances de la Diputació de Lleida.