18.09.2021 |
Viure als Pirineus

AGRICULTURA I RAMADERIA

Agricultura aprova ajuts per a la instal·lació de 319 joves a l'activitat agrària

En cinc convocatòries, el departament ha autoritzat més de 2.300 instal·lacions de joves en el marc del PDR 2014-2020
ÈRIC IGLESIAS
Èric Iglesias, un jove ramader de Durro, a la Vall de Boí/FS
Agricultura aprova ajuts per a la instal·lació de 319 joves a l'activitat agrària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha resolt favorablement 319 expedients de joves emprenedors catalans que en la convocatòria 2019 van sol·licitar l'ajut per a instal·lar-se en una explotació agrària. D'acord amb el pressupost plurianual, s'ha concedit ajuts per un import total de més de 8,9 milions d'euros en forma de subvenció directa. Aquests ajuts, s'emmarquen dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Amb aquestes dades, es manté el mateix volum de beneficiaris de l'ajut a la primera instal·lació de joves de la convocatòria anterior. En cinc convocatòries, Agricultura ha aprovat més de 2.300 instal·lacions de joves.

Gerard Garreta

(Foto: Gerard Garreta a la seba granja de Saga, a la Cerdanya/FS)

Tal com preveu la normativa, el Departament d'Agricultura prioritzat aquest ajut en relació amb la resta d'ajuts del Contracte Global d'explotació (CGE), i ha resolt favorablement la totalitat dels projectes sol·licitats que compleixen amb els requisits de la convocatòria.

Aquesta convocatòria manté el sistema de notificació electrònica implementat l'any passat pel departament. Els nous titulars d'explotació reben un avís per correu electrònic amb la informació individualitzada amb el que els correspon d'ajut, i la resolució es publica a l'e-tauler.

Coincidint amb la convocatòria d'aquests ajuts per al 2020, el Departament d'Agricultura posarà en marxa un espai dedicat exclusivament al jove que es vol incorporar a l'activitat agrària amb tota la informació necessària de l'ajut i de tot tipus de tràmits, dels agents que intervenen en el procés d'instal·lació, projectes d'èxit de joves emprenedors, jornades, notícies, observatori de joves, publicacions, entre altres, amb la voluntat d'impulsar el relleu generacional.

Així mateix, l'espai constarà d'una eina de consulta accessible en què surti detallat per comarques tots els joves de cada convocatòria, especificant el tipus de perfil, i permetent seguir l'evolució o tendència dels joves agricultors a Catalunya.

Agricultura aprova ajuts per a la instal·lació de 319 joves a l'activitat agrària
Comentarios