24.08.2019 |
Viure als Pirineus

LITERATURA

Convoquen el XXIV Premi Literari "Vila de Puigcerdà"

El premi és conocat per l’Ajuntament de Puigcerdà, està destinat a guardonar una obra de narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat cap altre concurs.

Imatge de la presentació, al Casino Ceretà, del llibre guanyador d'una edició anterior del Premi literari 'Vila de Puigcerdà'/puigcerdà.cat
Imatge de la presentació, al Casino Ceretà, del llibre guanyador d'una edició anterior del Premi literari 'Vila de Puigcerdà'/puigcerdà.cat
Convoquen el XXIV Premi Literari "Vila de Puigcerdà"

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà ha convocat el XXIV Premi Literari de narrativa 'Vila de Puigcerdà', amb les següents bases.

 • El premi “Vila de Puigcerdà”, de narració literària, que convoca l’Ajuntament de Puigcerdà, està destinat a guardonar una obra de narració original i inèdita, escrita en llengua catalana i que no hagi guanyat cap altre concurs.

 • L’extensió de l’obra serà mínima de 10 folis i màxima de 20 folis, amb el tipus de lletra “Arial” i una mida de 12 punts, amb 30 ratlles per foli i un interlineat de 1,5 punts.

 • Només es podrà presentar una obra per autor.

 • Els originals es presentaran per quintuplicat, sense signar i amb pseudònim,

  juntament amb un sobre tancat amb les dades de l’autor (nom, cognoms, DNI,

  adreça, telèfon i edat)

 • La presentació dels originals serà:

  ÀREA DE CULTURA - Oficina de Registre de l’Ajuntament de Puigcerdà Plaça de l’Ajuntament 1
  17520 PUIGCERDÀ – Girona

 • Presentació: Fins el 31 de maig de 2019.

 • El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 13 de juliol del 2019

  durant el sopar de la nit de la Cultura.

 • Els originals no premiats podran recollir-se a partir de l’1 d’agost i durant els 3

  mesos següents a les oficines de l’Ajuntament.

 • Els premis seran:

  • -  1r Premi: 1.000 € i Roser d’or.

  • -  2n Premi: 550 € i Roser d’argent.

  • -  Finalistes (3): Premi de 150 €.

 • El premi podrà declarar-se desert.

 • L’Ajuntament podrà disposar dels textos premiats per a la seva publicació.

 • La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

BASES del concurs “XX Imatges de Puigcerdà: 2019”

• Tema: “IMATGES” de Puigcerdà en totes les seves vessants: natura, paisatge, esport, festes, tradicions, etc.
• Participants: Qualsevol persona aficionada o professional a la fotografia. Els participants juvenils tindran una edat màxima de 16 anys.

• Obres: Màxim 3 per concursant, tècnica lliure en blanc i negre o color, inèdites i sense haver estat premiades en un altre concurs.
• Presentació: El format del paper serà d’una mida de 20x30 cm, sense muntar, sense cap mena de reforç i sense marc ni vidres.

• Identificació: Al darrera hi figurarà el títol de l’obra ,pseudònim i en la categoria que participa . I en un sobre tancant el nom i cognoms, DNI, edat, adreça, telèfon, e- mail, i indret de la foto.
• Trameses: A l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de l’Ajuntament 1, 17520 PUIGCERDÀ.

• Retorn: Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Àrea de Cultura, disposant de la seva publicació, la resta podran recollir-se durant el mes d’agost, i aquelles que hagin estat enviades per correu seran retornades pel mateix mitjà.

 • Termini d’admissió: Fins el 12 de juny de 2019

 • Jurat: Format per persones vinculades amb el món fotogràfic i la Vila de Puigcerdà.

• Veredicte: Serà públic i es farà el dia 13 de juliol de 2019, a l’acte de la Nit de la Cultura
• Exposició: S’exposaran a la sala d’exposicions del Museu Cerdà del 24 de juny al 13 de juliol.
• Premis: es concedirà un sol premi per autor

Notes:

- A la millor col·lecció de 3 fotos 300 € - 1r Premi 250€
- 2n Premi 150 €
- 3r Premi 100 €

- Premi juvenil 100 €

• Les obres seran tractades amb cura, però l’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament o pèrdua.
• Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora.

• Els organitzadors s'eximeixen de qualsevol responsabilitat en vers les imatges presentades. Cada autor/a és fa responsable dels possibles drets d'imatge.
• La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

Comentarios