04.08.2021 |
Viure als Pirineus

INSTITUCIONS

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell obre una consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de menjadors escolars

La participació ciutadana es podrà fer de forma telemàtica o en paper

menjador pau claris1
Menjador de l'Escola Pau Clarisde la Seu d'Urgell / CCAU
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell obre una consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de menjadors escolars

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell del passat 10 de juny va aprovar la participació ciutadana prèvia a l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari per servei de menjadors escolars que es gestiona per part de l’empresa pública comarcal IAUSA com a mitjà propi.

Amb l’objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb caràcter reglamentari, i en compliment dels disposat a l’article 133 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de les Ordenances s’ha de fer una consulta pública prèvia per tal de poder copsar l’opinió dels ciutadans de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa.

En conseqüència se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de la Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari per servei de menjadors escolar i la seva memòria, que es podrà consulta a la Web del Consell Comarcal (http://www.alturgell.cat), pel termini de 15 dies hàbils i com a màxim fins el 9 de juliol.

Per poder participar caldrà omplir la instància que estarà disponible a la web, en el banner “Participació ciutadana, tarifes de menjador escolar” (http://www.alturgell.cat/participacio-ciutadana-tarifes-menjadors-escolars).

S’haurà de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/ccalturgell o en format paper al registre d’entrada del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell obre una consulta prèvia a l’elaboració de l’ordenança de menjadors escolars
Comentarios