08:02h. Dimarts, 23 Maig de 2017

Una plaça de cap de brigada d'obres municipal a la Seu d'Urgell

Convocatòria de plaça de cap de la brigada d’obres municipal

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Convocatòria de plaça de cap de la brigada d’obres municipal

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió de 20-3-2017, va aprovar les bases que a continuació es detallen, per a cobrir les places següents: Proves selectives per a cobrir interinament una plaça de cap de la brigada d’obres municipal.

Per més informació, si us plau, cliqueu al següent enllaç: BOP