07:18h. Dissabte, 24 Març de 2018

ESPAIS NATURALS

Un estudi conclou que l'engreix de boví i equí al Parc Natural de l'Alt Pirineu és molt baix

La distribució i la comercialització és un dels nivells amb més mancances i més necessitats de millora

Un ramat de vaques en una finca del Pallars Sobirà/Marta Lluvich
Un ramat de vaques en una finca del Pallars Sobirà/Marta Lluvich

L'estudi 'El recorregut dels productes càrnics al Parc Natural de l'Alt Pirineu' conclou que l'engreix actual al Parc Natural de l'Alt Pirineu és molt baix; representa un 27,64% de les explotacions de boví, i un 18% de les explotacions d'equí. En el cas de les explotacions de boví, el 76,92% de les explotacions d'engreix són ecològiques, tot i que aquest valor afegit es perd en moltes explotacions en el moment de la comercialització al mercat convencional. Si l'estudi conclou que l'engreix és baix, pel que fa al model de negoci basat a tancar el cercle apostant per la venda directa, afirma que és pràcticament anecdòtic. Per tant, la distribució i la comercialització, l'estudi els situa en un dels nivells amb més mancances i necessitats de millora.

En l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu la producció ramadera amb boví i equí és principalment de cria i hi ha molt poques explotacions d'engreix. A la comarca del Pallars Sobirà, pràcticament la totalitat de l'engreix tant de boví com d'equí té lloc a la granja d'engreix comunitari de la Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars. Les explotacions amb cicle tancat que fan l'engreix i que acaben comercialitzant a través de la venda directa o el circuit curt, tan sols són 9.

Pel que fa a la distribució i la comercialització l'estudi ha detectat que el ha detectat que el sector ramader es considera pagès i no incorpora la distribució i la comercialització dins del seu negoci.Tot i que, els ramaders perceben la venda directa com el model de negoci que permet fer viables les explotacions ramaderes.

Com a darrer nivell analitzat per l'estudi hi ha el consum i conclou que la capacitat d'engreix actual podria abastir la població local, i fins i tot, la població que s'hi allotja com a turista. Així i tot, es percep que el consum real de producte càrnic local és baix. I la restauració de l'àmbit territorial del Parc Natural que realment consumeix producte carni del PNAP es concentra en uns restaurants determinats, que alhora són molt proactius amb la gastronomia local.

Perquè el consum sigui real, l'estudi aconsella esmerçar molts esforços en actuacions de sensibilització i presa de consciència sobre el consum de proximitat. També cal treballar en la professionalització del sector ramader, restauració i comerç, mitjançant la formació.