24.05.2018 |
Viure als Pirineus

Una veu a l'Alt Pirineu i Aran

Si la màxima segons la qual el qui o el que no és present en uns mitjans de comunicació cada vegada més omnipresents i omnipotents no existeix, l’Alt Pirineu i Aran té, sens dubte, una vida migrada.

Una veu a l'Alt Pirineu i Aran

Sobretot, si aquesta vida escassa té relació amb el debat de les idees sobre el present i de futur de la nostra muntanya. Un territori, qualsevol territori, ha de tenir veus, en plural, que situïn la seva realitat en una posició activa i visible, si no vol veure’s arraconat en un angle del gran terreny de joc que és un país. El col·lectiu APiA/Pirineu Opinió no pretén ser la veu de l’Alt Pirineu i Aran, però si que vol ser una de les veus que col·labori a retornar a la muntanya la dinàmica participativa que havia tingut (o almenys això semblava) anys enrere. És per això que un grup de pirinencs i pirinenques, dones i homes de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el territori de la Val d’Aran, amb la participació també de membres del Principat d’Andorra, hem creat un col·lectiu d’opinió que va néixer l’any 2014 i ha començat a caminar aquest any 2015.

El col·lectiu, que es defineix d’opinió, plural i tranversal, tant des del punt de vista ideològic i polític com des d’un punt de vista generacional i territorial, no té estructura orgànica, tot i que compta amb un coordinador, dos gestors de correu electrònic (punts de referència per a la recepció i distribució de tota la informació i documentació), un responsable de la creació i gestió d’un blog, un corrector lingüístic i una assessora per a la redacció de notes de premsa.

APiA/Pirineu Opinió és, a més, un col·lectiu obert a totes aquelles persones, residents o no al territori altpirinenc i aranès, que a títol individual entenguin l’Alt Pirineu i Aran com un territori amb unes característiques, una singularitat i unes necessitats pròpies. Atesa la seva obertura de mires, les condicions per entrar a formar part del grup no són gens restrictives i es concreten en obtenir, primer, l’aval d’un membre del col·lectiu i, després, adquirir, en principi, el compromís individual d’escriure i publicar un article de premsa anual de temàtica pirinenca, preferentment altpirinenca.

D’acord amb aquesta segona condició, l’objectiu general del col·lectiu és, lògicament, crear opinió i debat sobre l'Alt Pirineu i Aran dins i fora del seu àmbit territorial, a través d'articles, notes de premsa, cartes al director... que el col·lectiu, a través de les seves eines de distribució, enviarà per a la seva publicació als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Per a la signatura dels escrits s’estableixen dues fórmules. D’una banda, els escrits consensuats i signats per unanimitat pel col·lectiu, escrits que faran referència a temes i problemàtiques concretes o globals del nostre territori, i, d’una altra, els articles signats individualment (o per dos o més membres del col·lectiu), fent constar al peu de la signatura que el/la signant és membre d’APiA/Pirineu Opinió, tot i que “les opinions expressades en aquest article no han de ser necessàriament compartides pel col·lectiu i són, per tant, d’exclusiva responsabilitat de qui el signa”. Atès que el col·lectiu no pretén en absolut ser monolític, les dues fórmules permeten expressar l’opinió col·lectiva del grup i, alhora, l’opinió individual o personal de cadascú, afavorint la llibertat d’expressar les idees pròpies de cada membre.

En el cas dels articles que requereixin la signatura unànime del col·lectiu, i per tal de preservar la iniciativa i la decisió final del proposant, ell, l’autor de l’escrit, serà el responsable de fer el seguiment i control de tot el procés (la redacció de l’escrit, el procés de debat intern sobre les aportacions i el contingut del mateix i, finalment, trametre el text final als gestors del correu electrònic per a l’enviament als mitjans de comunicació).

El col·lectiu, que vol exercir la crítica constructiva, no descarta per a més endavant dur a terme altres actuacions, com per exemple adreçar cartes, propostes o reflexions crítiques a representants de les institucions públiques, publicar respostes que siguin propostes alternatives a situacions concretes del territori o bé organitzar jornades de reflexió al voltant de la problemàtica de l’Alt Pirineu i Aran. A propòsit d’aquesta darrera actuació, en la darrera assemblea, celebrada a Senterada (el Pallars Jussà), es va aprovar l’organització per a la primavera de l’any 2016 d’unes jornades destinades a tal fi.

El grup resta obert a la invitació o invitacions, a la sol·licitud o sol·licituds, de les diferents entitats i institucions del territori o implicades en el mateix, així com d’altres organismes i entitats que demanin la seva opinió o pronunciament públic. En aquests casos, APiA/Pirineu Opinió estudiarà cada cas i es pronunciarà després d’haver-ho debatut i aprovat en grup o assemblea. Pel que fa a la presa de decisions, APiA/Pirineu Opinió ha establert els seus barems. Qualsevol decisió que el col·lectiu hagi de prendre en un futur s’haurà d’aprovar amb una participació mínima del 75% dels membres i amb el vot favorable del 51% dels vots.

D’altra banda, els membres del col·lectiu convidats a participar com a tals en actes, jornades, debats... ho poden fer lliurement, tenint en compte que les seves opinions són a títol individual i no en nom del col·lectiu, a no ser que hi vagin en representació expressa d’aquest.

Si l’objectiu general és la participació escrita dels membres del col·lectiu, l’objectiu específic és que el grup estigui representat per membres de les cinc comarques de l'Alt Pirineu i el territori d'Aran la qual cosa ja és en aquest moment una realitat, amb cinquanta membres distribuïts entre el seu àmbit territorial.

El col·lectiu estableix dues assemblees anuals itinerants per les diferents comarques i territoris, sense perjudici de les reunions espontànies i voluntàries que es puguin celebrar al llarg de l’any. Les assemblees, a les quals tots els pirinencs i pirinenques que ho desitgin hi són convidats, coincidiran amb els dissabtes més propers als dos equinoccis anuals (el dia 21 de març, el de la primavera, i el dia 23 de setembre, el de la tardor) per continuar, com diu el company Ernest Altés, “l’ancestral relació dels habitants d’aquestes muntanyes amb els cicles del sol i, per tant, de la natura”.

COL·LECTIU APIA DE L’ALT PIRINEU I ARAN.
Jordi Abella, Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà). Joan Aixàs, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Ernest Altés, All (Cerdanya). Toni Añó, Son del Pi (Pallars Sobirà). Pere Bàscones, Olp (Pallars Sobirà). Lurdes Beneria, Boí (Alta Ribagorça). Anna Bonet, Peramola (Alt Urgell). Paco Boya, Les (Val d’Aran). Pèir Cots, Arro (Val d’Aran). Xavier Català, Lladorre (Pallars Sobirà). Joan Casimiro, Pont de Suert (Alta Ribagorça). Jordi Dalmau, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Xavier Escribà, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Esteve Farrero, Barruera (Alta Ribagorça). Pilar Farrero, Barruera (Alta Ribagorça). Manel Figuera, Vilallobent (Cerdanya). Vanesa Freixa, Olp (Pallars Sobirà). Amadeu Gallart, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Joan Ganyet, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Sol Gasch, Travesseres (Cerdanya). Carles Gascón, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Mari Pau Gómez, Arro (Val d’Aran). Laia González, Urtx (Cerdanya). Andrés Gonzalez-Nandin Comes, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Carlos Guàrdia, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Montse Guiu, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Josep Isern, Prullans (Cerdanya). Àngel Joval, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Ricard Lobo, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Lluís Llobet, Farrera (Pallars Sobirà). Joan Obiols, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Marta Pallarès, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Queralt Perera, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Alfred Pérez-Bastardas, Bolvir (Cerdanya). Eva Perisé, Castell-Estaó (Pallars Jussà). Joan Ramon Piqué, Vilaller (Alta Ribagorça). Antoni Plans, Barruera (Alta Ribagorça). Antoni Pol, Canillo (Principat d’Andorra). Carles Pont, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). Àngel Portet, la Pobla de Segur (Pallars Jussà). Enric Quilez, Puigcerdà (Cerdanya). Francesc Ribes, Taüll (Alta Ribagorça). Maribel Sala, Malpàs (Alta Ribagorça). Joan Sangenís, Bor (Cerdanya). Josep Tallaferro, Urtx (Cerdanya). Eva Tarragona, Seurí (Pallars Sobirà). Maria Teresa Valls, Barcelona (Barcelonès). Frederic Vergés, Escunhau (Val d’Aran). Francesc Viaplana, la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Albert Villaró, Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Comentarios